Astudio>Cyngor i Ymgeiswyr>Cyrsiau Israddedig UCAS

Cyrsiau Israddedig UCAS

 

​​

Fel ymgeisydd israddedig amser llawn, bydd y flwyddyn nesaf yn amser hynod o brysur a fydd yn golygu eich bod yn wynebu llawer o benderfyniadau pwysig fel dewis pa gwrs rydych chi am ei astudio ac ym mha Brifysgol. Bydd angen i chi hefyd sicrhau eich bod wedi gwneud popeth a ddisgwylir gennych i sicrhau eich lle.

Bydd angen i chi wneud eich cais ar-lein trwy UCAS pan fyddwch chi'n barod. Mae'r broses yn syml ac mae gan UCAS ganllawiau ar-lein ac awgrymiadau defnyddiol yr holl ffordd drwodd. Mae UCAS hefyd wedi cynhyrchu Cyfrifiannell Tariff defnyddiol a fydd yn eich helpu i bennu pwyntiau tariff.

Er mwyn helpu i wneud eich bywyd ychydig yn haws, rydym wedi rhannu'r rhan hon o'n gwefan i'ch helpu chi i nodi'r prif bethau y mae'n rhaid i chi eu gwneud cyn ac ar ôl i chi wneud eich cais.​

Cyn i chi Wneud Cais Ar ôl i chi Ymgeisio