Astudio>Cyngor i Ymgeiswyr>Cyrsiau Israddedig UCAS

Cyrsiau Israddedig UCAS

Fel ymgeisydd israddedig amser llawn, bydd y flwyddyn nesaf yn amser hynod o brysur a fydd yn golygu eich bod yn wynebu llawer o benderfyniadau pwysig fel dewis pa gwrs rydych chi am ei astudio ac ym mha Brifysgol. Bydd angen i chi hefyd sicrhau eich bod wedi gwneud popeth a ddisgwylir gennych i sicrhau eich lle.

Bydd angen i chi wneud eich cais ar-lein trwy UCAS pan fyddwch chi'n barod. Mae'r broses yn syml ac mae gan UCAS ganllawiau ar-lein ac awgrymiadau defnyddiol yr holl ffordd drwodd. Mae UCAS hefyd wedi cynhyrchu Cyfrifiannell Tariff defnyddiol a fydd yn eich helpu i bennu pwyntiau tariff.

Er mwyn helpu i wneud eich bywyd ychydig yn haws, rydym wedi rhannu'r rhan hon o'n gwefan i'ch helpu chi i nodi'r prif bethau y mae'n rhaid i chi eu gwneud cyn ac ar ôl i chi wneud eich cais.​

Cyn i chi Wneud Cais Ar ôl i chi Ymgeisio


Dyddiadau allweddol ar gyfer mynediad 2023

Dyddiad

Nodiadau
Medi 2022
Gallwch gyflwyno ceisiadau UCAS wedi'u cwblhau i UCAS a fydd yn cael eu cyfeirio at Met Caerdydd os ydym yn un o'ch dewisiadau
Hydref ymlaen Archebwch le ar un o'n Diwrnodau Agored campws er mwyn cael profiad o sut beth yw bywyd Met Caerdydd
25 Ionawr 2023
Y dyddiad cau i bob cais gael ystyriaeth gwarantedig
23 Chwefror 2023
UCAS Extra yn agor sy'n caniatáu i ymgeiswyr ychwanegu dewis os nad ydynt wedi cael cynigion gan y pum dewis gwreiddiol
Mawrth 2023
Bydd manylion am sut i wneud cais am Gyllid i Fyfyrwyr & ysgoloriaethau yn cael eu hanfon at unrhyw un sy'n cael cynnig gyda Met Caerdydd – edrychwch ar ein tudalennau cyllid am fwy o wyboaeth
01 Ebrill 2023
Ymgeisiwch ar gyfer eich llety o hanner nos ar Ebrill 1af os ydych wedi gwneud ni eich dewis cadarn neu yswiriant
18 Mai 2023
Y dyddiad cau i Met Caerdydd wneud penderfyniad ar geisiadau a gafodd eu cyflwyno erbyn 25 Ionawr
8 Mehefin 2023
Dyddiad cau: Mae angen i ymgeiswyr ateb i gynigion os ydynt wedi derbyn pob penderfyniad erbyn 18 Mai
4 Gorffennaf 2023
Dyddiad olaf i ymgeiswyr gyfeirio eu hunain drwy UCAS Extra
5 Gorffennaf 2023
Clirio yn agor
Awst ymlaen Cofrestru'n agor ar gyfer pob cwrs
Awst 2023
Teithiau Campws Clirio ar gael
Awst 2023
Cyhoeddi canlyniadau TAG (Safon Uwch) - dyddiad penodol i’w gadarnhau
31 Awst 2023
Dyddiad cau i ymgeiswyr gwrdd ag amodau academaidd y cynigion
21 Medi 2023
Dyddiad olaf cyflwyno ceisiadau mynediad 2023