Ymchwil>Cymunedau Bwriadol>Symposiwm 2023

Symposiwm 2023


Symposiwm Cymunedau Bwriadol 2023


Fel digwyddiad dwyflynyddol (fel arfer), rydym yn edrych ymlaen at Symposiwm Cymunedau Bwriadol 2023. 

Y dyhead yw cael digwyddiad yn y cnawd, o bosibl dros ddeuddydd gyda dewis i wersylla / aros mewn llety. 


Os oes diddordeb gennych mewn mynychu, ymuno neu gyflwyno, cysylltwch â ni:  kstevens-woood@cardiffmet.ac.uk