Ymchwil>Cymunedau Bwriadol>Cysylltu â Ni

Cysylltu â Ni

​​Kirsten Stevens-Wood​​​​       

Uwch Ddarlithydd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yw Kirsten; mae hi hefyd yn ymchwilydd ethnograffig sy’n ymgymryd â Doethuriaeth yn archwilio Creadigrwydd ac arbrofi mewn cymunedau bwriadol ar hyn o bryd.  Mae ganddi radd Meistr mewn Dulliau Ymchwil ac mae’n Weithiwr datblygu cymunedol ac ieuenctid cymwys. Mae’n rheoli coetir bach yn Ne Ddwyrain Cymru, mae’n arddwr a gwenynwr brwd ac fe wnaeth gwblhau cwrs dylunio permaddiwylliant yn 2013. Kirsten hefyd yw arweinydd y grŵp Ymchwil Cymunedau Bwriadol ac mae’n olygydd ar gyfer Diggers and Dreamers.

  kstevens-wood@cardiffmet.ac.uk​

Proffil Staff Academaidd Kirsten

Os ydych chi'n Ymchwilydd neu'n Academydd, a bod gennych ddiddordeb mewn ymuno â'r grŵp hwn, cysylltwch â Kirsten ar y cyfeiriad e-bost uchod.