Ymchwil>Cymunedau Bwriadol>Symposiwm 2014

Symposiwm 2014

​​ ​ 

Maria ​Brenton – cymunedau cyd-drigo pobl hŷn

​​​​
​​Mae Maria yn Rheolwr Prosiect ac Ymgynghorydd Cyd-drigo i’r Older Women’s Cohousing Company Ltd, ac yn Aelod o Fwrdd Co-housing UK. Mae hi hefyd wedi ysgrifennu'n helaeth am gyd-drigo a henaint. ​​​​

 ​​ ​​ 

​​​Keith Cowling – Ymddiriedolaethau Tir Cymunedol 

​​​​
Mae Keith Cowling yn gyn-bensaer gyda 25 mlynedd o brofiad fel pensaer cymunedol ac entrepreneur cymdeithasol. Mae gan Keith ddiddordeb arbennig yn y maes.

 
​​ ​ 

Yr Athro Lucy Sargisson – Intentional Communities as Practical Utopias


​​​​​Lucy Sargisson yw'r unig Athro astudiaethau Utopaidd yn y byd. Wedi'i lleoli ym Mhrifysgol Nottingham, mae gan Lucy ymrwymiad parhaus i ymchwilio i gymunedau bwriadol ac mae'n aelod o Rwydwaith Ymchwil CoHousing UK.  

 ​​ 

​Ruth Bradbrook – Yn byw mewn Cymuned Fwriadol 

 
​​​​Yn 2013 cymerodd Ruth y cam o symud gyda'i phartner o’r 'confensiynol' i Old Hall, sy'n gymuned gyd-berchnogaeth yn Suffolk. Dathlodd Old Hall ei ben-blwydd yn 40 y llynedd ac mae ganddo bron i 40 aelod rhwng 92 a 2 oed


 

 ​​ ​ 

D​r Melissa Fernandez – Ymchwilio i ddatblygiad cyd-drigo Featherstone    

Mae Melissa yn ysgolhaig rhyngddisgyblaethol gyda PhD mewn Cymdeithaseg o LSE, mae hi hefyd wedi gweithio ym maes hawliau dynol rhyngwladol yn y DU, yr UD a Puerto Rico.


 

 


 ​​ ​ 

Horiatu-Cristian Cojan – Buddion cynaliadwy Cyd-drigo 

​​​​​​​​Mae ymchwil yn awgrymu y gall cyd-drigo gynnig ffordd fwy cynaliadwy o fyw yn amgylcheddol.