Ymchwil

PhD Ymchwil:

Forde, Elaine,  2016. Planning regimes on and off the grid : low-impact dwelling, activism and the state in west Wales.  Goldsmiths, University of London 


Arall:

Manon Bertrand, 2017. Gwrthdaro a datblygiad grŵp mewn cymuned amgen ifanc.  Prosiect ymchwil ethnograffig yn archwilio datblygiad ecobentref Lammas (Cymru). Yn seiliedig ar arsylwi cyfranogol a chyfweliadau lled-strwythuredig, mae’r canfyddiadau’n archwilio: bod gwrthdaro’n deillio o nodweddion strwythurol allanol a gwerthoedd a delfrydau anghymarus. Sut y gellir gwahaniaethu rhwng safbwyntiau’r preswylwyr trwy eu buddsoddiad yn y gwrthdaro a’u parodrwydd i gyfaddawdu. Mecanweithiau atgyfnerthu a thynnu’n ôl o’r gymuned. Diwylliant y grŵp a diffyg mecanweithiau i fynd i’r afael â gwrthdaro’n lleihau cyfleoedd ar gyfer datblygu yn y dyfodol.