Astudio>Cyngor i Ymgeiswyr>Arholiadau Cywerthedd

Arholiadau Cywerthedd

​​​​Nid yw Met Caerdydd yn cynnig ei harholiadau cywerthedd​ ei hun, fodd bynnag, rydym yn derbyn nifer o brofion gywerthedd eraill fel Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Bangor.

Rydym yn argymell yn gryf, pa bynnag opsiwn cyfwerthedd a ddewiswch, eich bod yn ceisio ac yn cymryd rhan mewn hyfforddiant ychwanegol fel eich bod yn hollol barod ar gyfer yr arholiad. Ni fydd ymgeiswyr nad ydynt wedi ennill cymhwyster cyfatebol addas erbyn dechrau'r cwrs yn gallu parhau ar ein rhaglenni AGA.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Derbyniadau trwy ffonio 029 2041 6010, trwy e-bostio holiderbyniadau@metcaerdydd.ac.uk​ neu ar Twitter @CMetAdmissions.