Hafan>Ymchwil>Ysgoloriaethau Gradd Ymchwil

Ysgoloriaethau Gradd Ymchwil

​​​

Mae Met Caerdydd yn cynnig nifer o gynlluniau ysgoloriaethau doethuriaeth sydd wedi'u cynllunio i gynnig cyfleoedd ar gyfer astudio ôl-raddedig mewn ystod o ddisgyblaethau.

Ysgoloriaethau Cyfredol

Ysgoloriaeth Ymchwil Ddoethurol (ffioedd rhan-amser yn unig) – Doethuriaeth Broffesiynol (EdD)

Gwerthusiad o'r broses o roi dysgu proffesiynol ar waith mewn lleoliadau addysgol ledled Cymru mewn ymateb i adroddiad yr Athro Charlotte Williams: Cymunedau, Cyfraniadau a Chynefin Pobl Ddu, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol yn y Cwricwlwm Newydd a'r agenda wrth-hiliol barhaus mewn ysgolion yng Nghymru. https://llyw.cymru/adroddiad-terfynol-gweithgor-cymunedau-cyfraniadau-chynefin-pobl-dduon-asiaidd-lleiafrifoedd-ethnig-yn-y-cwricwlwm 

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw dydd Gwener 26 Tachwedd 2021.
Cynhelir cyfweliadau yr wythnos sy'n dechrau dydd Mawrth 7 Rhagfyr 2021.

Cais: Anfonwch ffurflen gais wedi'i chwblhau, datganiad o ddiddordeb* (400 o eiriau), a CV llawn naill ai drwy'r post neu fel atodiad e-bost at: Donna O’Flaherty, Swyddog Ymchwil ac Arloesedd, Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Campws Cyncoed, Ffordd Cyncoed, CAERDYDD, CF23 6XD. Cyfeiriad e-bost: doflaherty@cardiffmet.ac.uk 


taflen wybodaeth.docx

Ffurflen gais am brosiect.docx

Hysbyseb.docx


Ysgoloriaeth Ymchwil Ddoethurol (ffioedd dysgu rhan-amser yn unig) — Addysg a Gwyddorau'r Golwg

Archwiliad beirniadol o effeithiolrwydd ymyriadau sy'n seiliedig ar optometreg ymddygiad ar wella rhuglder, cywirdeb a dealltwriaeth sgiliau darllen plant oedran ysgol.

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau:
Dydd Llun 20 Rhagfyr 2021. Cyfweliadau w/c Dydd Llun 17 Ionawr 2022.

Dr Cheryl Ellis - Ysgoloriaeth ymchwil doethurol - Hysbyseb.docx

Dr Cheryl Ellis Ysgoloriaeth ymchwil doethurol - Cais.docx


Ysgoloriaeth Ymchwil Doethuriaeth Is-Ganghellor Prifysgol Metropolitan Caerdydd: Cydraddoleb Rhwng w Rhywiau Mewn Chwaraeon Yng Nhgymru: Gwerthusiad Beirniadol o Rôl y Cyfryngau Darlledu

Dylid anfon ceisiadau drwy e-bost at LLind@cardiffmet.ac.uk
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5yp ddydd Gwener 26ain Tachwedd 2021

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r Cyfarwyddwr Astudiaethau ar gyfer y prosiect hwn, Dr Alun Hardman (ahardman@cardiffmet.ac.uk)

Ysgoloriaeth Ymchwil Doethuriaeth Is-Ganghellor Prifysgol Metropolitan Caerdydd: Y Rhyngweithio Rhwng Meddyginiaeth Wrthorbwysol ac Ymarfer Corff Rheolaidd ar Weithrediad Fasgwlaidd Systemig a Haemodynameg

Dylid anfon ceisiadau drwy e-bost at LLind@cardiffmet.ac.uk
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5yp ddydd Gwener 26ain Tachwedd 2021

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r Cyfarwyddwr Astudiaethau ar gyfer y prosiect hwn, Dr Chris Pugh (cjpugh@cardiffmet.ac.uk)
Ysgoloriaeth Ymchwil Doethuriaeth Prifysgol Metropolitan Caerdydd: Ymchwiliad Dull Cymysg i Eiffaith Unigol a Chymdeithasol y Campws Agored yng Nghaerdydd

Dylid anfon ceisiadau drwy e-bost at LLind@cardiffmet.ac.uk
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5yp ddydd Gwener 26ain Tachwedd 2021

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r tîm goruchwylio, sef Jake Bailey (jbailey@cardiffmet.ac.uk) neu Dr Debbie Clayton (dclayton@cardiffmet.ac.uk).

Ysgoloriaeth Ymchwil Doethuriaeth Is-Ganghellor Prifysgol Metropolitan Caerdydd: Ailhyfforddi Osgo Rhedeg: Deall y Mecanweithiau Bioseicogymdeithasol sy'n sail i leihau poen padell-ffermwrol gan ddefnyddio bioadborth amser real

Dylid anfon ceisiadau drwy e-bost at LLind@cardiffmet.ac.uk
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5yp ddydd Gwener 26ain Tachwedd 2021

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r Cyfarwyddwr Astudiaethau ar gyfer y prosiect hwn, Dr Izzy Moore (imoore@cardiffmet.ac.uk)


Ysgoloriaeth Phd Dr Izzy Moore - rhagor o wybodaeth.docxYsgoloriaeth Ymchwil Doethuriaeth Is-Ganghellor Prifysgol Metropolitan Caerdydd: Amddiffyn Athletwyr sy'n Blant Benywaidd Ifanc Rhag Anafiadau Difrifol Drwy Sgrinio Biomecanyddol ac ymyrraeth gynnar wedi'i Thargedu

Dylid anfon ceisiadau drwy e-bost at LLind@cardiffmet.ac.uk
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5yp ddydd Gwener 26ain Tachwedd 2021

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r Cyfarwyddwr Astudiaethau ar gyfer y prosiect hwn, Athro Rhodri Lloyd (rlloyd@cardiffmet.ac.uk)


Ysgoloriaeth PhD Dr Rhodri Lloyd - rhagor o wybodaeth.docx