Hafan>Newyddion>Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn tanio arloesedd a chydweithio

Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn tanio arloesedd a chydweithio gydag Wythnos Ymchwil ac Arloesi 2024

Newyddion | 17 Mai 2024

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn falch o gyhoeddi ei Wythnos Ymchwil ac Arloesi 2024, gan arddangos ymrwymiad y Brifysgol i feithrin arloesi, cydweithio a mentrau ymchwil blaengar.

Bydd y digwyddiad cyffrous wythnos o hyd hwn, a gynhelir o ddydd Llun 1 Gorffennaf, yn cynnwys ystod amrywiol o ddigwyddiadau gyda’r nod o ddod ag ymchwilwyr, arweinwyr diwydiant, a rhanddeiliaid allanol ynghyd i archwilio atebion arloesol i heriau byd-eang.

Bydd Wythnos Ymchwil ac Arloesi 2024 yn cychwyn gyda digwyddiad lansio mawreddog sy’n cynnwys prif anerchiad gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, Derek Walker. Mae mewnwelediadau Mr Walker i ddatblygu cynaliadwy a strategaethau atal y dyfodol yn sicr o ysbrydoli mynychwyr wrth iddynt gychwyn ar wythnos o ddarganfod a chydweithio. Bydd mynychwyr hefyd yn clywed gan Bennaeth Arloesi Llywodraeth Cymru, Abi Phillips. Bydd yr Athro Di Crone, Cyfarwyddwr y Ganolfan Ymchwil Iechyd, Gweithgarwch a Lles (CAWR) ym Met Caerdydd, yn cyflwyno’r adroddiad archwilio Cefnogi Datblygu Cynaliadwy Byd-eang.

Ddydd Mawrth 2 Gorffennaf, bydd Wythnos Ymchwil ac Arloesi yn croesawu cynrychiolwyr allanol i ddwy sesiwn gyffrous. Bydd Datblygu Cydweithrediadau Effeithiol yn llwyfan i gyfranogwyr archwilio cyfleoedd partneriaeth a meithrin cysylltiadau gwerthfawr ar draws sectorau, gyda’r mynychwyr yn clywed gan Geraint Jones o Innovate UK, Richard Hawkins o SO Modular, Llywodraeth Cymru, Hayley Mills o InBio, Emma Wootten o Age Connects Torfaen, a’r Athro John Littlewood, Dr Imtiaz Khan a Dr James Blaxland o Met Caerdydd.

Bydd yr ail sesiwn ddydd Mawrth 2 Gorffennaf yn arddangos cyflwyniadau deinamig — wedi’u cynllunio i fod yn gryno, gyda therfynau amser llym. Bydd Dyfeisgarwch: Sgyrsiau Mellt yn cynnwys academyddion Met Caerdydd yn cyflwyno eu gwaith ymchwil ac arloesi cyffrous, gan gynnwys pynciau megis dylunio byd positif i gwsg, cymunedau economi gylchol ac arloesedd, y Gymraeg a’r newid yn yr hinsawdd, rhyngweithio a diogelwch ar-lein, heintiau clwyfau cronig, tanwydd gwastraff bio ac eraill i’w cyhoeddi.

Un o uchafbwyntiau’r wythnos fydd Symposiwm y Goruchwylwyr ddydd Gwener 5 Gorffennaf, pan fydd platfform arloesol ‘Lles Ymchwilwyr Cymru’ ar-lein ar gyfer ymchwilwyr doethurol yn cael ei ddadorchuddio. Mae’r prosiect hwn, a ariennir gan CCAUC, ar fin chwyldroi cefnogaeth i ymchwilwyr doethurol, gan gadarnhau ymrwymiad Met Caerdydd ymhellach i feithrin talent a sbarduno newid effeithiol.

Dywedodd yr Athro Sheldon Hanton, Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil ac Arloesi ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd: “Rydym yn edrych ymlaen at gynnal Wythnos Ymchwil ac Arloesi 2024, sy’n ymroddedig i feithrin diwylliant o ddysgu, cydweithio, a newid trawsnewidiol.

“Bydd y rhaglen yn gyfle ardderchog i fynychwyr ehangu eu gwybodaeth, eu cysylltiadau a’u harbenigedd i sbarduno newid effeithiol mewn ymchwil, arloesi ac entrepreneuriaeth. P’un a ydych yn ymchwilydd gyrfa gynnar, addysgwr entrepreneuraidd, athro profiadol, neu’n alluogwr arloesi, dyma eich cyfle i gofleidio a dathlu ymchwil ac arloesi ym Met Caerdydd.”

Mae Datblygu Cydweithrediadau Effeithiol a Dyfeisgarwch: Sgyrsiau Mellt ar agor i’r cyhoedd a gellir archebu lleoedd ar y dolenni canlynol:


Dilynwch y digwyddiad ar gyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #RandIWeek2024