Hafan>Ymchwil>Graddau Ymchwil

Graddau Ymchwil

Mae yna lawer o resymau pam y gallai llwybr astudiaeth ôl-raddedig fod yn addas ar eich cyfer chi, p'un ai er mwyn gwella'ch rhagolygon cyflogaeth, ennill dealltwriaeth ddyfnach o bwnc rydych chi'n teimlo'n gryf amdano, neu eich hysgogi i wneud newid yn eich bywyd.

Gyda chymuned ymchwil ôl-raddedig lewyrchus yn astudio ar draws amrywiaeth eang o bynciau, mae Met Caerdydd wedi ymrwymo'n gryf i gynnal a chefnogi ymchwil sydd ar flaen y gad o ran archwilio gwybodaeth.

Mae graddau ymchwil yn canolbwyntio ar astudiaeth annibynnol ac mae ymgeiswyr yn gweithio gyda'u goruchwylwyr i nodi'r rhaglen astudio fwyaf addas. Y cam cyntaf felly yw cysylltu â'r Cydlynydd Astudiaethau Graddedig yn eich maes ymchwil arfaethedig i sicrhau bod gennym yr arbenigedd perthnasol i'ch cefnogi. Mae manylion ein hysgolion academaidd a'r cysylltiadau perthnasol i'w gweld isod:

Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd

Cyswllt: Arweinydd Academaidd Astudiaethau Graddedig: Dr Stephen Thompson

Gwefan CSAD

Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd

Cyswllt: Cydlynydd Astudiaethau Graddedig: Dr Steve Cooper​

Gwefan CSE

Ysgol Reolaeth Caerdydd

Cyswllt: Cydlynydd Astudiaethau Graddedig: Dr Rachel Mason-Jones

Gwefan CSM

Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Cyswllt Chwaraeon: Cydlynydd Astudiaethau Graddedig: Dr Rhodri Lloyd neu ar gyfer ymholiadau ymchwil ôl-raddedig cyffredinol, e-bostiwch: PGRCyncoed@cardiffmet.ac.uk

Ysgoloriaethau Gradd Ymchwil

Cyswllt Iechyd: Cydlynydd Astudiaethau Graddedig: Dr Jenny Mercer​

Gwefan Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Ysgol Dechnolegau

PDR (Canolfan Ryngwladol Dylunio ac Ymchwil)

Cyswllt: Cyfarwyddwr Ymchwil: Dr Andrew Walters

Gwefan PDR

Mae Met Caerdydd yn cynnig tri llwybr ar gyfer astudiaeth ymchwil ôl-raddedig ac, yn y rhan fwyaf o achosion, mae opsiynau astudio amser llawn a rhan amser ar gael.

O ddilyn llwybr traddodiadol, gallech astudio ar gyfer naill ai MPhil neu PhD. Dyfernir MPhil am lunio traethawd ymchwil o hyd at 60,000 o eiriau sy'n darparu gwerthusiad a dadansoddiad beirniadol o gorff gwybodaeth neu gyfraniad gwreiddiol at ddysgu neu wybodaeth. Dyfernir PhD am lunio traethawd ymchwil hyd at 100,000 o eiriau neu gyfwerth, sy'n darparu'r ddau.

Fel arall, efallai y byddwch chi'n penderfynu dilyn cwrs Doethuriaeth Broffesiynol sy'n cyfuno cydran a addysgir yn ogystal â thraethawd ymchwil hyd at 60,000 o eiriau a phortffolio o ddatblygiad proffesiynol. Mae'r amrediad o Ddoethuriaethau Proffesiynol a gynigir yn Met Caerdydd yn eang ac yn cwmpasu diddordebau ymchwil o bob rhan o'r sefydliad. Ceir rhestr lawn o raglenni Doethuriaeth Broffesiynol yn y prosbectws ôl-raddedig.