Ysgol Reoli Caerdydd>Menter>Addysg Weithredol a Chyrsiau Byr

Addysg Weithredol a Chyrsiau Byr


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Mae ein holl gyrsiau'n cynrychioli buddsoddiad gwerthfawr yn eich dyfodol ac wedi'u cynllunio fel bod eich dyheadau ac anghenion busnesau yn cael eu paru'n llwyddiannus. Rydym yn sicrhau bod ein cyrsiau'n canolbwyntio ar alwedigaeth, gan ddarparu sgiliau a phrofiad sy'n berthnasol ac yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr gan gyflogwyr.

Rydym yn cynnig cyfres o raglenni achrededig sy'n cyfuno theori ag ymarfer, er mwyn datblygu gwir ddealltwriaeth o faterion rheoli a chyflawni trawsnewid a gwella sefydliadol trwy welliant unigol.

Dyluniwyd rhaglen cwrs byr Ysgol Reoli Caerdydd i'ch diweddaru chi gyda'r meddylfryd rheoli diweddaraf, cyfoethogi'ch dealltwriaeth ac agor gorwelion newydd i faterion cyfoes strategaeth, twf, cynaliadwyedd a rheolaeth.​​​​

MBA Gweithredol (rhan-amser, ar benwythnosau)

Mae MBA Gweithredol Met Caerdydd yn rhaglen ran-amser dwy flynedd hynod ymarferol ar gyfer rheolwyr profiadol ac mae'n cynnig aelodaeth gysylltiol o'r Sefydliad Rheoli Siartredig (CMI) i fyfyrwyr yn ogystal â Prince2 a Thystysgrif Rheoli Ôl-raddedig Sefydliad Rheoli Siartredig.

Mae MBA Gweithredol Met Caerdydd

  • Wedi'i ddylunio o amgylch eich gyrfa. Gellir cwblhau'r cwrs dros o leiaf dwy flynedd neu uchafswm bum mlynedd yn rhan amser, i weddu i'ch amgylchiadau proffesiynol a phersonol.
  • Yn cynnwys dewisiadau dewisol yn y sector, sy'n eich galluogi i osod eich astudiaeth yng nghyd- destun yr amgylchedd allanol.
  • Yn cael ei ddarparu ar benwythnosau.
  • Yn darparu mentora 1: 1 a chymorth gyrfa.
  • Yn cydnabod eich dysgu a'ch profiad blaenorol.
  • Yn darparu gwobr driphlyg (MBA/CMI/Prince2).

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â csm-enterprise@cardiffmet.ac.uk neu ffoniwch i siarad ag aelod o'r tîm.

Mae mwy o wybodaeth am ffioedd ar gael yma.

Rhaglen MBA Mynediad Uwch​

Mae'r llwybr MBA Mynediad Uwch (MBA Dilyniant) wedi'i gynllunio'n arbennig ar gyfer myfyrwyr sydd â Diploma Ôl-raddedig Lefel 7 cymeradwy mewn pwnc Rheoli. Gall myfyrwyr sydd â'r cymhwyster hwn wneud cais yn uniongyrchol i'r rhaglen a chwblhau 60 credyd i gymhwyso ar gyfer dyfarniad MBA. Mae'r cwrs yn cynnwys y modiwl Dulliau Ymchwil (20 credyd) a'r Traethawd Hir (40 credyd) ar bwnc o'u dewis, sy'n ei wneud yn opsiwn poblogaidd i unigolion sydd wedi ymrwymo i ddatblygu eu gyrfaoedd mewn uwch reolwyr.

Oherwydd yr hinsawdd bresennol, cyflwynir y cwrs trwy ddull dysgu o bell; mae'r wybodaeth a'r arweiniad a roddir i'r myfyriwr yn adlewyrchu'r hyn a fyddai wedi'i roi fel arfer yn ystod yr wythnos sefydlu naill ai ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd neu un o'n partneriaid. Mae gweminarau rhyngweithiol wedi'u hamserlennu ar gyfer Dulliau Ymchwil ac yna sesiynau un-i-un gyda goruchwyliwr dynodedig ar gyfer y Traethawd Hir. Darperir cymorth ac arweiniad ar hyd y ffordd ynghyd ag offer ar-lein i gefnogi datblygiad.

Ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, bydd y myfyriwr yn derbyn tystysgrif Prifysgol Metropolitan Caerdydd mewn 'Meistr Gweinyddiaeth Busnes' yn ogystal â thrawsgrifiad a HEAR (Adroddiad Cyflawniad Addysg Uwch). Gwahoddir y myfyriwr hefyd i fynychu'r seremoni raddio yng Nghaerdydd.

Mae cynnwys y cwrs yn cynnwys dwy ran ac mae'n cymryd tua saith mis i'w gwblhau. Dulliau Ymchwil yw'r modiwl cyntaf (8 wythnos) ac yna'r Traethawd Hir (3.5 mis, tua 7 mis) lle bydd gofyn i'r myfyriwr gyflwyno Traethawd Hir 8000-10,000 o eiriau ar y pwnc o'i ddewis, yn ymwneud yn ddelfrydol â'u swydd.

Am ragor o wybodaeth naill ai e-bostiwch csm-enterprise@cardiffmet.ac.uk neu ffoniwch 029 2020 5824 i siarad ag aelod o'r tîm.​

Cyrsiau Proffesiynol a Byr​