Ysgol Reoli Caerdydd>Menter>Addysg Weithredol a Chyrsiau Byr

Addysg Weithredol a Chyrsiau Byr


Mae ein holl gyrsiau'n cynrychioli buddsoddiad gwerthfawr yn eich dyfodol ac wedi'u cynllunio fel bod eich dyheadau ac anghenion busnesau yn cael eu paru'n llwyddiannus. Rydym yn sicrhau bod ein cyrsiau'n canolbwyntio ar alwedigaeth, gan ddarparu sgiliau a phrofiad sy'n berthnasol ac yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr gan gyflogwyr.

Rydym yn cynnig cyfres o raglenni achrededig sy'n cyfuno theori ag ymarfer, er mwyn datblygu gwir ddealltwriaeth o faterion rheoli a chyflawni trawsnewid a gwella sefydliadol trwy welliant unigol. Dyluniwyd rhaglen cwrs byr Ysgol Reoli Caerdydd i'ch diweddaru chi gyda'r meddylfryd rheoli diweddaraf, cyfoethogi'ch dealltwriaeth ac agor gorwelion newydd i faterion cyfoes strategaeth, twf, cynaliadwyedd a rheolaeth.​​​​

MBA Gweithredol Met Caerdydd (rhan-amser, ar benwythnosau)

​Mae MBA Gweithredol Met Caerdydd yn rhaglen ran-amser dwy flynedd hynod ymarferol ar gyfer rheolwyr profiadol ac mae'n cynnig aelodaeth gysylltiol o'r Sefydliad Rheoli Siartredig (CMI) i fyfyrwyr yn ogystal â Prince2 a Thystysgrif Rheoli Ôl-raddedig Sefydliad Rheoli Siartredig.

Mae MBA Gweithredol Met Caerdydd:

  • Wedi'i ddylunio o amgylch eich gyrfa. Gellir cwblhau'r cwrs dros o leiaf dwy flynedd neu uchafswm bum mlynedd yn rhan amser, i weddu i'ch amgylchiadau proffesiynol a phersonol.
  • Yn cynnwys dewisiadau dewisol yn y sector, sy'n eich galluogi i osod eich astudiaeth yng nghyd- destun yr amgylchedd allanol.
  • Yn cael ei ddarparu ar benwythnosau.
  • Yn darparu mentora 1: 1 a chymorth gyrfa.
  • Yn cydnabod eich dysgu a'ch profiad blaenorol.
  • Yn darparu gwobr driphlyg (MBA / CMI / Prince2).

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â csm-enterprise@cardiffmet.ac.uk neu ffoniwch 02920205824

Mae mwy o wybodaeth am ffioedd ar gael yma.


Rhaglen Mynediad Uwch MBA (Ychwanegiad MBA)

Mae'r Rhaglen MBA Mynediad Uwch (Ychwanegiad MBA) wedi'i gynllunio'n arbennig ar gyfer myfyrwyr sy'n meddu ar Ddiploma Ôl-raddedig cymeradwy Lefel 7 mewn pwnc Rheolaethol. Mae myfyrwyr sydd â'r cymhwyster hwn yn cael cyfle i wneud cais yn uniongyrchol am Gam Traethawd Hir yr MBA, a fyddai'n ychwanegu at eu Diploma Ôl-raddedig, gan arwain at MBA Metropolitan Caerdydd. Mae'r cwrs yn cynnwys y modiwl Dulliau Ymchwil a'r cam Traethawd Hir o'r MBA, gan ei wneud yn ddewis poblogaidd gydag unigolion sydd wedi ymrwymo i ddatblygu eu gyrfaoedd mewn uwch reolaeth ac sydd felly angen dealltwriaeth o holl brif swyddogaethau busnes a rheolaeth, i ategu eu gwybodaeth bresennol.

Mae’r MBA Mynediad Uwch yn cymryd oddeutu 7 mis i'w gwblhau. Am ddau fis cyntaf y cwrs, bydd myfyrwyr yn cael sesiwn gyswllt wythnosol ar gyfer y modiwl Dulliau Ymchwil, ac yna cyfnod o 5 mis ar gyfer eu Traethawd Hir.

The MBA Advanced Entry takes approximately 7 months to complete. For the first two months of the course, students will have a weekly contact session for the Research Methods module, followed by a 5 month period for their Dissertation.

Am ragor o wybodaeth naill ai e-bostiwch csm-enterprise@cardiffmet.ac.uk neu ffoniwch 029 2020 5824 i siarad ag aelod o'r tîm.​

Darllenwch erthygl am bartneriaeth Met Caerdydd gyda Choleg Westford.

Short Courses​

Cyrsiau byr 

Cyrsiau PRINCE2 

Rheoli newid 

Digwyddiad Blasu Bloomberg 

Cynhadledd AMI 2017