Skip to main content
Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>AGILEPM® — Rheoli Prosiect

AGILEPM® — Rheoli Prosiect

Disgrifiad O'r Cwrs

Agile Project Management Logo

Mabwysiadu methodoleg ymarferol ac amlroddadwy sy'n sicrhau cydbwysedd delfrydol rhwng y safonau, y trylwyredd a'r gwelededd sydd eu hangen ar gyfer rheoli prosiect yn dda, a'r cyflymder, y newid a'r grymuso a ddarperir gan Agile PM®.

Mae dylanwad Hyblyg ar y diwydiant rheoli prosiect yn parhau i gynyddu yn gyflym. Mae mwy o sefydliadau a gweithwyr proffesiynol prosiect nag erioed yn cofleidio offer a fframweithiau Hyblyg wrth iddynt anelu at gynyddu llwyddiant prosiectau a mentrau newid eraill - a dychwelyd ar fuddsoddiad.

Mae manteision allweddol a briodolir yn aml i Agile yn cynnwys gwell refeniw a chyflymder i'r farchnad, datblygu'r cynnyrch/ateb cywir (trwy ddatblygiad ailadroddol a darparu cynyddol) a mwy o gydweithio a boddhad cwsmeriaid. Ers ei gyflwyno yn 2010, mae AgilePM® wedi sefydlu ei hun yn gyflym fel y fframwaith a'r ardystiad blaenllaw ar gyfer rheoli prosiectau hyblyg.

​Ar gyfer pwy mae AGILEPMPM®?

 • Rheolwyr prosiect uchelgeisiol ac ymarferol.
 • Aelodau'r tîm sy'n dymuno mabwysiadu ymagwedd gyflym, hyblyg a chydweithredol tuag at reoli prosiectau
 • Aelodau tîm ystwyth sydd am ddod yn Rheolwyr Prosiect Hyblyg.
 • Unigolion sy'n dilyn Tystysgrif Ymarferydd AGILEPM®.
 • Unrhyw un sydd â diddordeb mewn dysgu am a chymhwyso dulliau hyblyg, ystwythder a hyblyg o reoli eu prosiectau neu anelu at yrfa mewn rheoli prosiectau.
 • Mae'r rhaglen hefyd yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sy'n dymuno ychwanegu at eu gwybodaeth am ddulliau traddodiadol megis PRINCE2

​Ardystio'ch gallu i


 • Cyflwyno newidiadau cyflymach, cost-effeithiol a risg isel drwy weithredu dull profedig o reoli prosiectau ystwyth.
 • Deall cefndir ystwyth mewn rheoli prosiect a'r gwahaniaethau o'i gymharu â dulliau traddodiadol neu amgen.
 • Dysgu’r egwyddorion craidd, cysyniadau a phrosesau sy'n ofynnol ar gyfer prosiectau hyblyg llwyddiannus.
 • Dysgu sut i ddefnyddio'r dull Dull Datblygu System Dynamig ar gyfer prosiectau a gweithgareddau dyddiol a chroesawu dull datblygu esblygol ar gyfer atebion mwy effeithiol.
 • Rhoi hwb i sgiliau cyfathrebu ac ymgysylltu â rhanddeiliaid; yn hanfodol ar gyfer prosiectau llwyddiannus.
 • Egluro gwahanol arddulliau rheoli sydd eu hangen ar gyfer prosiectau hyblyg llwyddiannus o'u cymharu â phrosiectau traddodiadol a gallu teilwra'r rhain i'r sefyllfa.
 • Helpu sefydliadau i gyflwyno'n effeithiol, am gost is a chyda risg is, trwy ddilysu cerrig milltir y prosiect yn barhaus yn erbyn amcanion busnes.
 • Dod yn aelod gwybodus o dîm prosiect gan ddefnyddio Dull Datblygu System Dynamic ac arferion AGILEPM.
 • Gwella eich CV a rhoi hwb i ragolygon cyflogaeth yn y dyfodol.Gwybodaeth Ychwanegol

Archebu'r cwrs: Manylion archebu a thalu cyrsiau ar-lein.

Cysylltwch â csm-enterprise@cardiffmet.ac.uk  am ragor o wybodaeth

Lleoliad: Prifysgol Metropolitan Caerdydd - Campws Llandaf

Manylion y Lleoliad: Campws Llandaf, 200 Rhodfa’r Gorllewin, Caerdydd CF5 2YBB

Gwybodaeth Ychwanegol: Nodwch fod parcio ar y campws yn Dâl ac Arddangos, ac mae angen tocyn Ymwelwyr ychwanegol o'r Brif Dderbynfa ar flaen y campws

Ar gyfer ymholiadau, anfonwch e-bost at csm-enterprise@cardiffmet.ac.uk

Mae AGILEPM® yn nod masnach cofrestredig o Agile Business Consortium Limited. Cedwir pob hawl.

Mae logo APMG International AGILEPM a Dyfais Swirl yn nod masnach The APM Group Limited, a ddefnyddir o dan ganiatâd The APM Group Limited. Cedwir pob hawl.