Skip to main content
Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>PRINCE2® ym Met Caerdydd

PRINCE2® ym Met Caerdydd

​​Beth yw PRINCE2®?

Mae PRINCE2® (Prosiectau mewn Amgylchedd a Reolir) yn ddull sy'n seiliedig ar broses a ddefnyddir yn eang ar gyfer rheoli prosiectau yn effeithiol. PRINCE2® yw'r safon rheoli prosiect de facto ar gyfer prosiectau cyhoeddus yn y DU. Fel offeryn rheoli prosiect arfer gorau, gellir teilwra PRINCE2® i anghenion unrhyw sefydliad ac ar gyfer unrhyw fath a maint y prosiect.


Pam PRINCE2®?

 • Mae'n hawdd ei ddefnyddio
 • Addasadwy i anghenion busnes a phrosiectau
 • Cyflawni mwy o ystwythder ac effeithlonrwydd tra'n lleihau costau
 • Mae'n arfer gorau, felly dewiswch ateb profedig
 • Manteisio i'r eithaf ar lwyddiant eich prosiect
 • Mae 85% o Ymarferwyr PRINCE2®& yn ei ddisgrifio fel un gwerthfawr i'w rôl bresennol
 • Sefyllfa eich hun yn y farchnad swyddi - Dywedodd 85% o ddeiliaid tystysgrif PRINCE2® fod PRINCE2® yn helpu gyda dilyniant gyrfa


Buddion PRINCE2® i'r sefydliad:

 • Rheoli adnoddau, risg busnes a chyflawniadau yn effeithiol
 • Yn berthnasol i bob math o brosiectau
 • Mae'n arbed amser ac adnoddau trwy ddull a rennir o adrodd
 • Gwella cynhyrchiant drwy gynyddu ymwybyddiaeth staff o rolau a chyfrifoldebau
 • Aliniad prosiect â nodau busnes
 • Hwyluso rheolwyr a chyfranogiad rhanddeiliaid ar adegau perthnasol a phriodol yn ystod y prosiect
 • Hwyluso sicrwydd ac asesu gwaith prosiect, datrys problemau, ac archwiliadau
 • Cwmpasu eich prosiectau yn effeithiol, felly mae pawb yn gwybod beth fydd y prosiect yn ei gyflawni, i bwy, erbyn pryd ac am faint
 • Taro'r cydbwysedd rhwng llywodraethu effeithiol tra'n galluogi'r rheolwr prosiect i reoli'r prosiect
 • Adrodd cadarn ar gyfer yr holl randdeiliaid er mwyn sicrhau bod pawb yn gwybod beth sydd angen iddynt ei wybod
 • Gallu adnabod a rheoli'r risgiau a'r cyfleoedd i'ch prosiect


Buddion PRINCE2® ar gyfer y gweithiwr proffesiynol:

 • Dangos arbenigedd a gwybodaeth
 • Gwella cyflogadwyedd
 • Sicrhau llwyddiant a chyflawni'r prosiect
 • Gwella cyfathrebu a rheoli
 • Deall eich rôl chi a'ch tîm, gan gynnwys sbardunau, mewnbynnau ac allbynnau disgwyliedig
 • Manteisio i'r eithaf ar lwyddiant eich prosiect
 • Gosodwch eich hun yn y farchnad swyddi
 • Mae 85% o Ymarferwyr PRINCE2® yn ei ddisgrifio fel un gwerthfawr i'w rôl bresennol
 • Dywedodd 85% o ddeiliaid tystysgrif PRINCE2® fod PRINCE2® yn helpu gyda dilyniant gyrfa


Ardystiadau PRINCE2:

 • Sefydliad PRINCE2®: ar gyfer unigolion sydd am ddangos bod ganddynt ddealltwriaeth ddigonol o'r dull rheoli prosiect PRINCE2®.
 • Ymarferydd PRINCE2®: addas ar gyfer unigolion sydd am ddangos eu bod wedi cyflawni dealltwriaeth ddigonol o sut i wneud cais a theilwra'r dull PRINCE2® mewn sefyllfa senario.


Gofynion Mynediad:
Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol

Cwrs wedi'i anelu at:
Mae wedi'i anelu at unrhyw un mewn rôl Rheoli Prosiectau sy'n ceisio dangos cymhwysedd trwy gymhwyster ffurfiol cydnabyddedig, neu Reolwyr sydd am ddatblygu dull rheoledig o reoli prosiectau.

Gwybodaeth Ychwanegol:
Mae ardystiad PRINCE2® yn ased amhrisiadwy i yrfa unrhyw un gan ei fod yn cynyddu rhagolygon cyflogaeth ac yn helpu unigolion i wneud eu swyddi yn fwy effeithiol, gan ddod yn fantais i'w cyflogwyr.

Mae ffioedd y cwrs yn cynnwys:

 • Deunydd darllen cyn y cwrs
 • PRINCE2 swyddogol llawlyfr
 • Deunyddiau cwrs a llyfrau gwaith
 • Mynediad arholiad ar gyfer y sefydliad a'r ymarferydd (cynhelir arholiadau ar-lein)
 • ardystio PeopleCert

Ar gyfer ymholiadau, anfonwch e-bost at: csm-enterprise@cardiffmet.ac.uk​


PRINCE2® - Sylfaen ac Ymarferydd 6ed Rhifyn

Hyd: 4 diwrnod (bydd yn cael ei gyflwyno trwy MS TEAMS)

Dyddiadau:

2024:

 • Dydd Llun 10 Mehefin - Dydd Iau 13 Mehefin

 • Dydd Llun 16 Medi - Dydd Iau 19 Medi

 • Dydd Llun 18 Tachwedd - Dydd Iau 21 Tachwedd​


Gwybodaeth Ychwanegol

​Gellir cychwyn fersiwn ar-lein y cwrs sydd wedi'i recordio ymlaen llaw ar unrhyw adeg a gallwch benderfynu ar hyd y cwrs, gan eich galluogi i weithio ar eich cyflymder eich hun.

I gofrestru ar gwrs PRINCE2®, ewch i'n Siop Ar-lein neu cysylltwch â csm-enterprise@cardiffmet.ac.uk am fwy o wybodaeth am dulliau cofrestru a thalu.

​PRINCE2® yn nod masnach gofrestredig AXELOS Limited, a ddefnyddir o dan ganiatâd AXELOS Limited. Cedwir pob hawl.
Mae'r Swirl™ yn nod masnach gofrestredig AXELOS Limited, a ddefnyddir o dan ganiatâd AXELOS Limited. Cedwir pob hawl.​