Skip to main content
Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>Sefydliad Rheolaeth Siartredig Lefel 4 - Cwrs Arweinyddiaeth a Rheolaeth 20Ugain

Sefydliad Rheolaeth Siartredig Lefel 4 - Cwrs Arweinyddiaeth a Rheolaeth 20Ugain

​​

Cynnwys y Cwrs

Hyd y rhaglen yw 5 diwrnod dros 4 mis. Mae pob grŵp o gynrychiolwyr yn cymryd rhan mewn cyfres o Weithdai, Setiau Dysgu Gweithredol a Dosbarthiadau Meistr, gan ganolbwyntio ar feysydd allweddol megis:

  • Strategaethau Arweinyddiaeth a Rheolaeth
  • Hyfforddi ac Ymgysylltu
  • Rheoli Cyllid a Chyllidebau
  • Marchnata a Chyfryngau Cymdeithasol
  • Creadigrwydd ac Arloesi yn y gweithle
  • Strategaethau Newid

Cymhwysedd

Mae'r rhaglen yn cael ei hariannu'n rhannol gan Lywodraeth Cymru.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cwrs penodol neu i wneud cais, cysylltwch â Christopher Byrne.

Ffôn: +44 (0) 29 2041 6300

E-bost: cbyrne@cardiffmet.ac.uk 

Gweler hefyd:

https://20twentybusinessgrowth.com/

​​​

Gwybodaeth Cwrs Allweddol

Wedi’i achredu gan:

Sefydliad Rheolaeth Siartredig

Man Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Reoli Caerdydd

Hyd y Cwrs:
5 diwrnod dros 4 mis

Gellir dod o hyd i delerau ac amodau llawn mewn perthynas â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd drwy fynd i www.metcaerdydd.ac.uk/terms