Hafan>Prifysgol Iach>Y Gymraeg a Diwylliant Cymru

Y Gymraeg a Diwylliant Cymru

Healthy University

​​​

Mae Met Caerdydd wedi ymrwymo i sicrhau ei bod yn trin y Gymraeg a'r Saesneg yn gyfartal wrth wneud ei gwaith yng Nghymru.

Nod y Brifysgol yw darparu system gofrestru lle mae staff, myfyrwyr a'r cyhoedd sy'n siarad Cymraeg yn teimlo'n gyfforddus ac yn hyderus wrth ymgysylltu â'r Brifysgol trwy gyfrwng y Gymraeg.

Trwy Strategaeth y Brifysgol Iach, nod Met Caerdydd yw datblygu'r amgylchedd hwn trwy fenter benodol ond hefyd trwy feithrin ethos o oddefgarwch a dealltwriaeth o anghenion amrywiol pawb sy'n ymwneud â'r Brifysgol.

Gwybodaeth Bellach i Staff a Myfyrwyr