Hafan>Prifysgol Iach>Calendr Digwyddiadau

Calendr Digwyddiadau

Healthy University

​​​

Dyddiau Cymunedol

Hydref 23ain; Tachwedd 20fed; Ionawr 22ain; Chwefror 26ain a Mawrth 26ain
10am - 2pm Campws Llandaf, Atriwm CSM


Digwyddiadau Parhaus

Taith Gerdded Llandaf Amser Cinio dan Arweiniad Staff (staff a myfyrwyr) 

Pryd: Bob dydd Mawrth 

Ble: Cyfarfod yn y Dderbynfa 12:10 

Cyswllt: e-bost RuthWalters@cardiffmet.ac.uk

 

Gardd Gymunedol Llandaf (staff a myfyrwyr)

Pryd: 1pm - 1.30pm Bob dydd Iau 

Cyswllt: gardening@cardiffmet.ac.uk


Clwb rhedeg ar gyfer pob gallu (staff a myfyrwyr)

Pryd: 12.40 Bob dydd Mercher

Ble: Llandaf - cwrdd wrth fan cychwyn 1 lle ceir Rhedeg yn y Parc  (Cyfleusterau cawod ar ochr CSAD)

Cyswllt: BFarag@cardiffmet.ac.uk

Dosbarthiadau Cymraeg i staff   - Dysgu Cymraeg 

Bob dydd Mawrth, dechreuwr uwch, 1 yn Llandaf ac 1 yng Nghyncoed

Dosbarthiadau canolradd bob dydd Mercher yn Llandaf

Dosbarthiadau dechreuwyr ar ddydd Iau, 1 yn Llandaf ac 1 yng Nghyncoed

Seiclo Cymdeithasol

Pryd: (Dydd Gwener 1af bob mis)

Ble: Llandaf - Seiclo Cymdeithasol, llwybr gwahanol bob gwibdaith yn gadael Prif Dderbynfa Llandaf am hanner dydd

Cyswllt: IrWilliams@cardiffmet.ac.uk