Hafan>Prifysgol Iach>Ymgysylltu â'r Gymuned

Ymgysylltu â'r Gymuned

Healthy University

Mae’r Strategaeth Prifysgol Iach yn canolbwyntio ar gyfrifoldeb cymdeithasol - sy'n mynd y tu hwnt i ofynion cyfreithiol, rheoliadol a chytundebol i weithredu er budd a lles ehangach cymdeithas.

Mae dau brif reswm pam y dylai'r Brifysgol 'wneud daioni'. Yn gyntaf, mae cyfrifoldeb cymdeithasol yn gyson â gwerthoedd, cenhadaeth a statws elusennol y Brifysgol. Yn ail, mae cynaliadwyedd y Brifysgol yn cael ei wella trwy wneud pethau sy'n berthnasol ac yn fuddiol i'r cymunedau (lleol, cenedlaethol a rhyngwladol) a'r bobl y mae'r Brifysgol yn dibynnu arnynt.


Erthyglau Cysylltiedig o’r Wasg


 Content Query

​​