Hafan>Prifysgol Iach>Iechyd a Lles
Healthy University - Health and Well Being

Iechyd a Lles

Mae Met Caerdydd yn darparu ystod o Gyfleusterau Iechyd a Lles i helpu i ddarparu amgylchedd gwaith ac astudio iach;

  • Cyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd ar y safle;
  • Cysgodfeydd beic ac Ystafelloedd Newid Actif; 
  • Meddygaeth Chwaraeon a Gofal Iechyd Cyflenwol ar y safle;
  • Cyngor a chwnsela ar gyfer iechyd meddwl;
  • Polisïau a hyfforddiant i gefnogi iechyd, diogelwch a lles staff a myfyrwyr;
  • Grwpiau diddordeb iechyd a lles staff / myfyrwyr​​​
Rhagor o wybodaeth ar gyfer Staff
Rhagor o wybodaeth ar gyfer Myfyrwyr