Hafan>Prifysgol Iach>Ychwanegiadau Diweddaraf

Ychwanegiadau Diweddaraf

Cynnydd y Brifysgol Iach

 

Adroddiad diweddaru’r Brifysgol Iach 2017 2018

Adroddiad cynnydd ar ddiweddariad y Brifysgol Iach 2016​

 

Lansio’r Brifysgol Iach

Yn ddiweddar, datblygodd y Brifysgol Strategaeth Prifysgol Iach.
Diolch i chi i gyd am eich syniadau a'ch adborth yn y cyfnod ymgynghori a gynhaliwyd yn gynharach eleni.
Ysgogodd y broses ymgynghori lawer o adborth gwerthfawr a gafodd ei gategoreiddio wedyn o dan themâu allweddol.

I gael mwy o wybodaeth am y themâu hyn ewch i'n tudalen gwe newydd yma. Os hoffech weld y ddogfen strategaeth lawn, cliciwch yma

I lansio’r Strategaeth Prifysgol Iach mae gennym ystod o ddigwyddiadau wedi'u cynllunio ym mis Hydref i chi gymryd rhan ynddynt:

Mis Hanes Pobl Dduon 1 Hydref   ̶  Ymwelwch â Stondin Met Caerdydd rhwng 12-6pm ddydd Sadwrn, 1 Hydref yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.
Mae Met Caerdydd yn falch o noddi gwobrau Ieuenctid Cymru Mis Hanes Pobl Dduon Race Council Cymru ar Medi 30ain 2016 yn ogystal â’r Mis Hanes Pobl Dduon ei hun. I gael mwy o wybodaeth am ddigwyddiadau Mis Hanes Pobl Dduon  cliciwch yma.

Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd Hydref 10fed, 12-2pm, Llandaf. (Stondin yng Nghyncoed i’w chadarnhau)

Staff yn Beicio/ Cerdded i'r Gwaith Hydref 10fed-21ain  ̶  Gall staff sy'n addo cerdded / beicio i'r gwaith wneud cais am dalebau i gael brecwast am ddim. Am fwy o wybodaeth ac i gofrestru cliciwch yma.

Diwrnod Bydd Wyrdd 14 Hydref  ̶  mae gan Met Caerdydd gyfres o ddigwyddiadau ar gyfer Diwrnod Bydd Wyrdd. Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a gweld sut i archebu.

Dosbarthiadau Cymraeg i'r Staff  ̶  Mae'r dosbarthiadau yn dechrau ar Hydref  19eg, cysylltwch â Daniel Tiplady i gael mwy  o wybodaeth

Gwefan Cynllun Teithio Traveline Cymru  ̶  Mewn partneriaeth â Traveline Cymru, mae gan Met Caerdydd wefan cynllunio teithiau bwrpasol i’ch helpu i gyrraedd campysau Met Caerdydd.

Stoptober 1-31 Hydref  ̶  Beth am gael cefnogaeth i'ch helpu i roi'r gorau i ysmygu ac ymuno â'r miloedd sy'n rhoi'r gorau iddi am 28 diwrnod. Am fwy o wybodaeth a chefnogaeth cliciwch yma.

Hydref Sobor ar ei Hyd 1- 31  ̶  Yn barod am her? Arhoswch yn sobor drwy fis Hydref ar ei hyd a chodi arian ar gyfer Cymorth Canser Macmillan. Am fwy o wybodaeth a chefnogaeth gweler cliciwch yma.