Astudio>Dyddiau Agored>Archebwch Eich Lle

 Content Editor

Students walking through Llandaff campus

DIWRNODAU AGORED MET CAERDYDD - ARCHEBWCH EICH LLE

Mae archebion ar gyfer ein Diwrnodau Agored ym mis Tachwedd a mis Rhagfyr ar y campws NAWR AR AGOR. Dilynwch y dolenni isod i archebu eich lle.

- Dydd Sadwrn 4 Rhagfyr (Campysau Cyncoed a Llandaf)

Dysgwch fwy am ein Diwrnodau Agored ar ein tudalennau beth i'w ddisgwyl.

Defnyddiwch ein tudalen gymorth i ddarganfod pa gampws i'w fynychu.

Er mwyn eich cadw'n ddiogel ar ein Diwrnodau Agored, rydym yn syfrdanol o ran amseroedd cychwyn a byddwch yn cael dewis yr amser sy'n gweddu orau i chi yn ystod y broses archebu.

Bydd cofrestru ar agor am awr am 9.00am, 10.00am a 12.00pm. Os ydych yn mynd i fod yn hwyr, rhowch wybod i ni drwy e-bostio opendays@cardiffmet.ac.uk a byddwn yn sicrhau y gallwch ymuno pan fyddwch yn cyrraedd.


Edrychwn ymlaen at eich croesawu i'n campysau yn fuan!