Hafan>Sefydliadau Partner>Partneriaid yng Nghymru

Partneriaid yng Nghymru

 

​​​

Yng Nghymru, mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn cynnig rhaglenni mewn colegau Addysg Bellach a darparwyr preifat mewn amrywiaeth o gyrsiau fel Chwaraeon, Celf a Dylunio ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol, i enwi rhai. I ddarganfod mwy am bob un o'r rhaglenni a'r sefydliadau hyn, ewch i'w gwefan drwy'r dolenni isod:

Coleg Gwent

Lleoliad:

Cymru

Cyrsiau:

Gwefan:

www.coleggwent.ac.uk/cy


Coleg Pen-y-bont

Lleoliad:

Cymru

Cyrsiau:

Gwefan:

www1.bridgend.ac.uk/higher-education/


Coleg Caerdydd a'r Fro

Lleoliad:

Cymru

Cyrsiau:

Gwefan:

cavc.ac.uk/cy/he


Coleg y Mynydd Du

Lleoliad:

Cymru

Cyrsiau:

Gwefan:

blackmountainscollege.uk/cy/