Hafan>Sefydliadau Partner>Partneriaid yng Nghymru

Partneriaid yng Nghymru

 

​​​

Yng Nghymru, mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn cynnig rhaglenni mewn colegau Addysg Bellach a chyda darparwyr preifat mewn ystod o bynciau gan gynnwys Technoleg Adeiladu, Celf a Dylunio neu Iechyd a Gofal Cymdeithasol. I ganfod mwy am bob un o'r sefydliadau hyn, ewch i'w gwefan trwy'r dolenni isod:

 

Acorn Learning Solutions

Lleoliad: 

Cymru

Cyrsiau:

 • FdA mewn Ymarfer Proffesiynol Cymhwysol
 • Tystysgrif mewn Addysg Uwch mewn Ymarfer Proffesiynol Cymhwysol

Gwefan:

https://www.alstraining.org.uk/foundation-degree-for-learners/

Coleg Gwent

Lleoliad: 

Cymru

Cyrsiau: (pob un yn amodol ar ddilysiad)

  • FdSc Gwyddorau Biofeddygol
  • HND Gofal Iechyd Cyflenwol gyda Statws Ymarferydd 
  • FdSc Rheoli Lletygarwch a Digwyddiadau Rhyngwladol
  • FdSc Rheoli Lletygarwch a Thwristiaeth Rhyngwladol
  • FdSc Chwaraeon, Cyflyru, Adsefydlu a Thylino
  • FdA Ffotograffiaeth
  • BA (Anrh) Ffotograffiaeth

  Gwefan

  https://www.coleggwent.ac.uk/

   

  Coleg Pen-y-bont ar Ogwr

  Lleoliad: 

  Cymru

  Cyrsiau:

  • BSc (Anrh) Gwaith Cymdeithasol
  • FdSc Hyfforddi Chwaraeon
  • HND Cyfrifiadureg

  Gwefan:

  https://www1.bridgend.ac.uk/higher-education/

  Coleg Caerdydd a'r Fro

  Lleoliad: 

  Cymru

  Cyrsiau:

    • Tystysgrif mewn Addysg Uwch (Tystysgrif AU) Gwyddorau Biofeddygol gydag Iechyd, Ymarfer Corff a Maeth
    • Tystysgrif AU/FdA Dylunydd Artist Cyfoes
    • FdA Cerameg
    • FdA Ymarfer Tecstilau Cyfoes
    • FdA Cyfathrebu Graffig
    • FdA Dylunio Cynnyrch
    • FsSc Hyfforddi a Pherfformio Chwaraeon
    • FdSc Hyfforddi, Adsefydlu a Thylino Chwaraeon
    • HNC/HND Gofal Iechyd Cyflenwol gyda Statws Ymarferydd

   Gwefan: