Hafan>Sefydliadau Partner>Gwybodaeth i Fyfyrwyr

Gwybodaeth i Fyfyrwyr

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Croeso i Brifysgol Metropolitan Caerdydd

Mae'n bwysig i ni eich bod chi, fel myfyriwr ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, sy'n astudio yn un o'n sefydliadau partner ledled y byd, yn cael profiad sy'n debyg i fod yn astudio yma yng Nghaerdydd.

Mae'r dolenni isod yn rhai i'ch helpu i ddechrau ar eich taith i gwblhau gradd Metropolitan Caerdydd yn llwyddiannus. Maent yn rhoi mynediad at ganllawiau a chyngor amrywiol ar astudio ar gyfer un o'n graddau yn ogystal â darparu mynediad i'r amrywiol adnoddau sydd ar gael ichi.

Myfyriwr yn barod?

Os ydych chi'n astudio tuag at un o'n graddau ar hyn o bryd trwy sefydliad partner, yna ewch i weld y wybodaeth ar dudalennau gwe Undeb y Myfyrwyr am sut maen nhw'n bwriadu ymgysylltu â'n holl fyfyrwyr dramor a sut y gallant eich cefnogi trwy'ch astudiaethau.

Fel myfyriwr yn un o'n sefydliadau partner rydych hefyd yn gallu manteisio ar yr ystod eang o wasanaethau cymorth sydd ar gael i fyfyrwyr yng Nghaerdydd. Gellir dod o hyd i fanylion am y gwasanaethau sydd ar gael i chi trwy ein tudalennau Astudio. Mae yna wybodaeth benodol hefyd ar gyfer myfyrwyr partner o dan y tudalennau Gwasanaethau i Fyfyrwyr a Staff.

Gellir cyrchu'r gwasanaethau hyn hefyd trwy'ch Porth Myfyrwyr (nodwch y bydd angen ID defnyddiwr a chyfrinair dilys i gael mynediad).

Ydych chi’n ystyried gwneud cais am gwrs?

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy un o'n partneriaid, ewch i'n tudalen Partneriaethau i weld yr ystod o opsiynau sydd ar gael i chi.

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn gweithredu polisïau derbyn clir i gyrsiau a gynigir trwy'r partneriaid a restrir yma. Mae'r polisïau hyn yn cydymffurfio â'r canllawiau sydd ar gael gan y sector, gan gynnwys meysydd fel UCAS a QAA. Gellir dod o hyd i wybodaeth sy'n ymwneud â disgwyliadau QAA ac arferion Addysg Uwch yn gyffredinol a derbyniadau, recriwtio ac ehangu mynediad yn benodol trwy'r dolennau isod:

Llawlyfrau a chanllawiau