Hafan>Newyddion>O Fainc y Lab i'r Fainc Gefn

O Fainc y Lab i'r Fainc Gefn

​Mawrth 04, 2020

Cardiff Metropolitan University
Gwyddonwyr cynllun paru'r Gymdeithas Frenhinol 2020


Yr wythnos hon bu Dr. Imtiaz Khan o Brifysgol Metropolitan Caerdydd yn cyfnewid côt labordy am ddeddfwriaeth wrth ymweld â Benedict Dellot yn Nhŷ'r Senedd a Whitehall yn San Steffan. Mae'r wythnos (1af - 5ed Mawrth) yn rhan o gynllun paru unigryw sy'n cael ei redeg gan y Gymdeithas Frenhinol - academi wyddoniaeth genedlaethol y DU - gyda chefnogaeth gan Swyddfa Wyddoniaeth y Llywodraeth.

Yn ystod ei ymweliad, bydd Imtiaz yn cysgodi Benedict ac yn dysgu am ei waith. Yn ogystal â mynychu seminarau a thrafodaethau panel ynghylch sut mae tystiolaeth yn cael ei defnyddio wrth lunio polisïau, bydd Imtiaz hefyd yn mynychu ffug Bwyllgor Dethol.

Bydd yr ymweliad yn rhoi mewnwelediad y tu ôl i'r llenni i Imtiaz o sut mae polisi'n cael ei ffurfio a sut y gellir defnyddio ei ymchwil i wneud penderfyniadau ar sail tystiolaeth. Bydd hefyd yn rhoi cyfle i Benedict ymchwilio i'r wyddoniaeth y tu ôl i'w benderfyniadau a gwella eu mynediad at dystiolaeth wyddonol.

Dywedodd Dr. Imtiaz Khan: "Bydd yr ymweliad hwn yn fy ngalluogi i gael dealltwriaeth fanwl o effaith algorithmau dysgu peiriannau a deallusrwydd artiffisial ar gymdeithas, er enghraifft gogwydd algorithmig mewn plismona ac ar yr un pryd brofi'r broses o lunio polisïau gwrth-ddyfodol mewn perthynas â deallusrwydd artiffisial a data mawr".   

Dywedodd Syr Venki Ramakrishnan, Llywydd y Gymdeithas Frenhinol: "Mae'n hanfodol ein bod yn buddsoddi yn y berthynas rhwng gwyddonwyr a gwleidyddion, fel y gall y naill broffesiwn fynegi a gwerthfawrogi'r pwysau a wynebir gan y ddau. Mae Cynllun Pâr y Gymdeithas Frenhinol yn gwneud yr union beth hyn, gan roi mewnwelediad hynod ddiddorol i'r senedd i wyddonwyr, a chysylltu llunwyr polisi â'r meddwl arloesol gorau yn y byd, ac yn y broses, gan alluogi'r ddau i dynnu o'r arbenigedd cydfuddiannol sydd ei angen i fynd i'r afael â heriau ein hamser."

Nod cynllun paru'r Gymdeithas Frenhinol, a ddechreuodd yn 2001, yw adeiladu pontydd rhwng seneddwyr, gweision sifil a rhai o'r gwyddonwyr gorau yn y DU.

Bydd Benedict Dellot yn cael profiad ymarferol o ymchwil ar wyddoniaeth data pan fydd yn gwisgo côt labordy i ymweld ag Imtiaz Khan ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yn ddiweddarach eleni.