Hafan>Newyddion>Met Caerdydd wedi’i enwi’n un o dair prifysgol orau Cymru

Met Caerdydd wedi’i enwi’n un o dair prifysgol orau Cymru

Newyddion | 27 Mawrth 2024

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd wedi cael ei henwi’n un o dair prifysgol orau yng Nghymru yn StudentCrowd’s Best Universities in Wales 2024.

Mae’r rhestr yn gwbl seiliedig ar adolygiadau myfyrwyr, gan gynnig adlewyrchiad cywir o brofiad myfyrwyr mewn prifysgolion ledled Cymru. Mae myfyrwyr yn adolygu profiad personol o’u prifysgol ac astudiaethau ar draws pum categori: campws a chyfleusterau, clybiau a chymdeithasau, Undeb y Myfyrwyr, gwasanaeth gyrfaoedd a chysylltedd.

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd wedi cael ei henwi’n un o dair prifysgol orau yng Nghymru yn StudentCrowd’s Best Universities in Wales 2024

Mae Met Caerdydd wedi dringo i fod yn drydydd yn y safle o restr y llynedd.

Dywedodd yr Athro Rachael Langford, Llywydd ac Is-Ganghellor Met Caerdydd: “Mae darparu profiad rhagorol i fyfyrwyr wrth wraidd popeth a wnawn ym Met Caerdydd, felly mae’n braf gweld bod y profiad cadarnhaol y mae ein myfyrwyr wedi’i gael mewn pum maes pwysig iawn o fywyd myfyrwyr wedi rhoi Met Caerdydd fel un o dair prifysgol orau StudentCrowd yng Nghymru.”