Hafan>Newyddion>Dilys Price OBE

Dilys Price OBE

Datganiad | 10 Hydref, 2020

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn drist iawn o glywed am farwolaeth y Cymrawd Anrhydeddus Dilys Price OBE.

Bu Dilys yn dysgu Astudiaethau Symud Dynol ac Astudiaethau Dawns ym Met Caerdydd ac fe’i dyfarnwyd OBE iddi yn 2003 ar gyfer gwasanaethau i bobl ag anghenion arbennig. Enillodd Dilys Wobr Cyflawnwr Oes y DU yn 2014 a daliodd y Guinness World Record am y Plymiwr Awyr Benywiadd Hynaf.

Cafodd Dirprwy Ddeon Dros Dro yn Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd, Huw Wiltshire ei ddysgu gan Dilys yn yr hyn a oedd ar y pryd yn Goleg Addysg Caerdydd ym 1982 ac yn ddiweddarach cafodd ei ddysgu ochr yn ochr â hi.

Meddai: "Yn syml, roedd Dilys yn berson eithriadol a oedd â set sgiliau eithaf unigryw. Arweiniodd trwy esiampl trwy gydol ei hoes ond roedd ganddi amser o hyd i wrando, cefnogi ac arwain eraill.

"Roedd Dilys yn greadigol, arloesol, tosturiol ac egnïol gyda’r synnwyr digrifwch mwyaf rhyfeddol. Yn berson dawnus ac arbennig a ddangosodd werthoedd Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, treuliodd ei bywyd yn y pen draw yn gwneud i eraill deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a'u cydnabod.

"Mae hwn yn fywyd hir, wedi byw’n dda, ac o’r herwydd dylid ei ddathlu’n llawn."

Cyhoeddodd Cadeirydd Bwrdd y Llywodraethwyr, y Farwnes Finlay o Llandaf, y datganiad a ganlyn:

"Gyda thristwch mawr y cawsom wybod am farwolaeth ein cyn aelod staff a Chymrawd Anrhydeddus, Dilys Price OBE. Enillodd y Wobr Cyflawnwr Oes y DU yn 2014. Roedd ganddi Record Byd Guinness am yr ‘Awyr Blymiwr Benywaidd Hynaf' yn 82 oed, wedi iddi gwblhau 1,120 o neidiau. Mae ei neidiau anhygoel wedi codi degau o filoedd o bunnoedd i elusennau.

"Roedd Dilys yn uwch ddarlithydd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, ac yn gweithio ar y cyrsiau gradd Astudiaethau Symud Dynol ac yn gyfrifol am Astudiaethau Dawns. Roedd hi'n rhan o'r tîm a sefydlodd ac a adeiladodd y Ganolfan Chwaraeon Cymru i'r Anabl (1996) arloesol a blaengar a hyfforddodd athletwyr elit ac anabl elitaidd gyda'i gilydd (y tu allan i'r lleoliad meddygol traddodiadol ar y pryd).  Cynhaliodd y digwyddiadau Olympaidd Arbennig cyntaf a Chlybiau Chwarae i Dyfu yng Nghymru. Roedd yn un o sylfaenwyr Cymdeithas Chwaraeon Cymru ar gyfer Anghenion Arbennig ac roedd yn ymgynghorydd ar gyfer gweithgareddau symud ar gyfer amrywiaeth o anghenion ychwanegol.

"Sefydlodd elusen Touch Trust o'i chegin yng Nghaerdydd, i roi ysgogiad a chefnogaeth i blant a phobl o bob oed sydd ag ystod eang o anghenion arbennig, gan gynnwys anableddau dwys a lluosog.  Yn 2003 dyfarnwyd OBE iddi am wasanaethau i bobl ag anghenion arbennig. Daeth Touch Trust yn un o'r saith Preswyliwr Artistig yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yn 2004.

"Cydnabuwyd gwaith Dilys Price mewn sawl ffordd gan gynnwys cael Gwobr Ysbrydoli Cymru am gyfraniad i'r Celfyddydau yng Nghymru, dwy wobr Cyflawniad Oes yn y Gwobrau Amrywiaeth Cenedlaethol a Gwobrau Gofal Cymru a Gwobr Cydnabyddiaeth Arbennig gan Pride of Britain.

"Drwy ei agwedd bositif, bu'n gweithio'n ddiflino am fyd cynhwysol mwy caredig, mwy hael ac mae ei hysbrydoliaeth yn byw yn y rhai sy'n parhau i weithio tuag at y nod hwn."