Hafan>Newyddion>Her plant yn cael lle blaenllaw yn NIAC

Her plant yn cael lle blaenllaw yn NIAC y Nadolig hwn

Rhagfyr 12, 2019

Cardiff Metropolitan University
Her plant 'SuperTri' gan Big Moose

Daw'r triathlon plant blynyddol 'Bigmoose SuperTri' i NIAC ar Ragfyr 22, diolch i gefnogaeth gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd.

Bellach yn ei bedwaredd flwyddyn, mae'r Bigmoose SuperTri yn gwahodd plant ag anableddau i ymgymryd â thriawd o heriau am hwyl, heb y sglodion amseru traddodiadol, y rheolau llym na'r byrddau sgorio. 

Yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Athletau Dan Do Genedlaethol (NIAC), sydd wedi bod yn fan cychwyn i lawer o Olympiaid, Paralympiaid a sêr chwaraeon cenedlaethol ers bron i 20 mlynedd, mae'r digwyddiad blynyddol yn dod â phlant o bob rhan o Dde Cymru i'r ganolfan eiconig am ddiwrnod o hwyl a chystadleuaeth gyfeillgar.    

Eleni, mae'r Paralympiaid Kyron Duke a Jordan Howe yn barod i ysbrydoli a dyfarnu medalau ar y diwrnod, ond byddent yn eilradd i'r gwestai anrhydeddus, sef Siôn Corn ei hun, sydd yn cymryd amser allan o'i amserlen brysur yn dilyn fyny at Noswyl y Nadolig. Bydd yn gwneud ymddangosiad arbennig ar y diwrnod.

Dywedodd Owen Rodgers, Dirprwy Gyfarwyddwr Chwaraeon ym Met Caerdydd: "Mae cynnal y digwyddiad hwn yn gyfle gwych i ddangos bod chwaraeon ar gyfer pawb. Rydym yn falch iawn o allu cynnig ein lleoliad eiconig i'r achos gwych hwn."

"Mae'r math hwn o ddigwyddiad yn dangos bod chwaraeon at ddant pawb, a'r rhan orau yw'r cymryd rhan."

Dywedodd Jeff Smith, cyd-sylfaenydd Bigmoose: "Yn 2018, mae 100 o blant, a mwy na 150 o wirfoddolwyr yn helpu i wneud SuperTri yn ddiwrnod i'w gofio. Rydyn ni'n gobeithio y bydd eleni yn well nag erioed."

"Mae'r diwrnod hwn i gyd yn ymwneud â chael hwyl, creu atgofion, a bloeddio geiriau o galondid o'r llinellau ochr."

I gymryd rhan, cysylltwch â'r tîm yn supertri@bigmoose.co i gofrestru'ch diddordeb fel naill ai uwch-aelod, neu fel gwirfoddolwr.