Sioe Gradd CSAD

Sioe Haf
Mae Sioe Radd Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd (CSAD) 2022 yn cychwyn ddydd Mercher 8 Mehefin.

Bydd digwyddiad #CSAD22 yn arddangosfa gorfforol ac ar-lein hybrid yn arddangos gwaith myfyrwyr blwyddyn olaf o’r rhaglenni israddedig canlynol:

BA (Anrh) Animeiddio
BSc (Anrh) Dylunio a Thechnoleg Bensaernïol
BA (Anrh) Arlunydd Ddylunydd: Gwneuthurwr
BA (Anrh) Cerameg
BA (Anrh) Dylunio Ffasiwn
BA (Anrh) Celf Gain
BA (Anrh) Cyfathrebu Graffig
BA (Anrh) Darlunio
BA (Anrh) Dylunio Mewnol
BA (Anrh) Ffotograffiaeth
BA / BSc (Anrh) Dylunio Cynnyrch
BA (Anrh) Tecstilau

Rhannwch eich profiad Sioe Radd CSAD 2022 ar Instagram gan ddefnyddio'r hashnod #csad22.


Oriau Agor

Dydd Llun - Dydd Gwener 10:00-18:00
Dydd Sadwrn - Dydd Sul 12:00-16:00


Digwyddiadau Ymylol

Mae ein dathliadau Sioe Radd ehangach yn cynnwys digwyddiadau ymylol gan gynnwys dangosiadau, digwyddiadau gweld preifat a gweithdai ymarferol:


Dydd Mawrth 14 Mai am 7pm - ‘Gweledigaeth’ Sioe Ffasiwn, Campws Llandaf

Dechreuodd ein dathliadau #CSAD22 mewn steil gyda sioe lwyfan yn arddangos creadigaethau gwych ein myfyrwyr blwyddyn olaf BA (Anrh) Dylunio Ffasiwn.

Gwyliwch y fideo


Dydd Llun 6 Mehefin - Posteri Celf Stryd Canol y Ddinas

Bydd posteri yn dangos gwaith myfyrwyr o 11 cwrs gradd creadigol yn dechrau ymddangos yng nghanol dinas Caerdydd o ddydd Llun 6 Mehefin, a byddant yn cael eu harddangos am bythefnos.


Dydd Iau 9 Mehefin am 5:30pm - Sgrinio Animeiddio, Celfyddydau Chapter

Mae ein carfan BA (Anrh) Animeiddio yn arddangos canlyniadau tair blynedd o waith caled trwy gyfnod cythryblus mewn digwyddiad sgrinio sinema arbennig. Mae'r dathliad yn cynnwys ffilmiau gorffenedig gan fyfyrwyr blwyddyn olaf, ynghyd ag arddangosiad o waith gan gyn-raddedigion.


Dydd Sul 12 Mehefin am 12pm - Diwrnod Cymunedol, Campws Llandaf

Dewch i geisio taflu potyn, sganio 3D eich llaw, helpu i greu paentiad dyfrlliw anferth, brodio bathodyn a mwy yn ein digwyddiad Diwrnod Cymunedol. Byddwch hefyd yn gallu archwilio ein Sioe Raddau #CSAD22.

Mae’r digwyddiad yn agored i bawb, gan gynnwys plant 8 oed a hŷn yng nghwmni oedolyn.