Sioe Radd Haf CSAD

Sioe Haf
Cynhaliwyd Sioe Radd Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd (CSAD) 2022 rhwng 8fed-14eg Mehefin.

Ewch i wefan y sioe nawr csadshow.uk

Roedd digwyddiad #CSAD22 yn arddangosfa gorfforol ac ar-lein hybrid yn arddangos gwaith myfyrwyr blwyddyn olaf o'r rhaglenni israddedig canlynol:

BA (Anrh) Animeiddio
BSc (Anrh) Dylunio a Thechnoleg Bensaernïol
BA (Anrh) Arlunydd Ddylunydd: Gwneuthurwr
BA (Anrh) Cerameg
BA (Anrh) Dylunio Ffasiwn
BA (Anrh) Celf Gain
BA (Anrh) Cyfathrebu Graffig
BA (Anrh) Darlunio
BA (Anrh) Dylunio Mewnol
BA (Anrh) Ffotograffiaeth
BA / BSc (Anrh) Dylunio Cynnyrch
BA (Anrh) Tecstilau

Braidd - Sioe Gradd Meistr 2022


Dathliad o greadigrwydd a doniau ein myfyrwyr celf a dylunio ôl-raddedig yw Braidd. Mae’r arddangosfa’n digwydd ar Gampws Llandaf rhwng 16eg-19eg Gorffennaf.

Mae’r arddangosfa’n cynnwys gwaith o bedwar maes pwnc:

MA Cerameg a Gwneuthurwr
MA Dylunio Ffasiwn
Meistr mewn Celfyddyd Gain
MA Darlunio ac Animeiddio


Oriau Agor

Dydd Sadwrn 16eg Gorffennaf – Dydd Sul 17eg Gorffennaf 10:00-16:00
Dydd Llun 18fed Gorffennaf – Dydd Mercher 19eg Gorffennaf 10:00-18:00