Sioe Radd YGDC 2024

​​​​​​​​​​​​​​​​​Bydd Sioe Radd Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd (YGDC) yn cynnwys arddangosion, gosodiadau a chanlyniadau yn rhychwantu 13 o raglenni israddedig. Bydd gwaith ein myfyrwyr ar gael ar gampws Llandaf Prifysgol Metropolitan Caerdydd o ddydd Gwener y 7fed i ddydd Iau y 13eg o Fehefin 2024. Mae'n rhad ac am ddim i ymweld ac ar agor 10yb-6yp yn ystod yr wythnos a 12-4yp ar benwythnosau.

Rhannwch eich profiadau o Sioe Radd YGDC 2024 ar Instagram gan ddefnyddio'r hashnod #CSAD​24 a chadwch lygad ar @cardiffmetcsad am ddiweddariadau.

Fel rhan o ddathliadau sioe radd eleni, bydd digwyddiadau ymylol yn cael eu cynnal ledled Caerdydd gan gynnwys arddangosfeydd awyr agored a gweithdai ymarferol lle byddwch yn gallu taflu potyn, dylunio a thorri bathodyn â laser, ac archwilio eich creadigrwydd yn ein stiwdios a gweithdai pwrpasol.

Mae Sioe Radd CSAD yn arddangosiad o waith myfyrwyr blwyddyn olaf o'r rhaglenni israddedig canlynol: Animeiddio, Dylunio a Thechnoleg Pensaernïol, Pensaernïaeth, Dylunydd Artist: Gwneuthurwr, Serameg, Dylunio Ffasiwn, Celfyddyd Gain, Dylunio Graffig a Chyfathrebu, Darlunio, Dylunio Mewnol, Ffotograffiaeth, Dylunio Cynnyrch, a Dylunio Tecstilau.​​

Digwyddiadau Sioe Radd

Dydd Gwener, 24 Mai

6-8yh

Llwyfan Sioe Ffasiwn

Mae hwn yn ddigwyddiad â thocynnau

Gofod y Galon YGDC

​Gweld ar y map

Dydd Llun, 3 Mehefin - Dydd Llun, 17 Mehefin

Trwy'r dydd

Arddangosfa Awyr Agored Caerdydd

21 lleoliad yng nghanol y ddinas

Dydd Iau, 6 Mehefin

5:30-8yh

Sgrinio Ffilmiau Animeiddio

Mae hwn yn ddigwyddiad â thocynnau

Canolfan Gelfyddydau Chapter

​ Gweld ar y map

Dydd Gwener, 7 Mehefin

5-8yh

Digwyddiad Noson Agoriadol

YGDC, Campws Llandaf

Dydd Sadwrn, 8 Mehefin

12-4yp

Diwrnod Ffrindiau a Theulu

YGDC, Campws Llandaf

Dydd Sul, 9 Mehefin

12-4yp

Diwrnod Cymunedol

YGDC, Campws Llandaf


Oriau Agor

Dydd Llun i Ddydd Gwener 10yb-6yp
Dydd Sadwrn a Dydd Sul 12-4yp​

​​

Campws Llandaf Met Caerdydd

Rhodfa'r Gorllewin, Caerdydd, CF5 2YB
​Gweld ar y map

Parcio Ceir

Mae croeso i chi ddefnyddio unrhyw un o’r meysydd parcio ar ein campws yn Llandaf pan fyddwch yn ymweld – mae’r rhain yn meysydd parcio talu ac arddangos. Mae gan y campws gysylltiadau da os ydych chi'n dewis teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Uchafbwyntiau Sioe Radd 2023

 

Uchafbwyntiau Sioe Radd 2022

​  

Manylion y Digwyddiadau

Fel rhan o ddathliadau sioe radd eleni, bydd nifer o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal ar draws Caerdydd gan gynnwys dangosiadau ffilm cyhoeddus, digwyddiadau dathlu, arddangosfeydd awyr agored a gweithdai ymarferol.

Dydd Gwener 24 Mai am 7yh – Sioe Llwyfan Ffasiwn 

Mae ein dathliadau #CSAD24​ yn cychwyn mewn steil gyda'n Llwyfan Sioe Ffasiwn. Penllanw tair blynedd o archwilio mewn patrwm, ffurf a swyddogaeth. Bydd y sioe catwalk yn cael ei chynnal ar ein campws yn Llandaf. Mae hwn yn ddigwyddiad â thocynnau - byddwn yn rhannu'r ddolen i archebu eich tocynnau yn fuan. 

Llwyfan Sioe Ffasiwn 2023:

 


Dydd Llun ​3 Mehefin – Dydd Llun 17 Mehefin - Arddangosfa Poster yng Nghanol y Ddinas

Bydd canol dinas Caerdydd yn cynnal arddangosfa awyr agored bythefnos o hyd yn cynnwys gwaith myfyrwyr o 13 o gyrsiau israddedig creadigol. Bydd gwaith yn cael ei ddangos ar draws 21 o leoliadau yng nghanol y ddinas o ddydd Llun 3 Mehefin i ddydd Llun 17 Mehefin. ​

Bydd y map ar gael yn fuan, ond cadwch lygad ar @cardiffmetcsad am ddiweddariadau.

Dydd Iau 6 Mehefin am 17:30 – Sgrinio Ffilmiau Animeiddio yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter

Mae ein carfan Animeiddio sy'n graddio yn mynd i'r sgrin fawr, gan arddangos eu gwaith yng nghanolfan gelfyddydau Chapter. Byddwn yn rhannu'r ddolen i archebu eich tocynnau yn fuan.

Dydd Gwener 7 Mehefin – Noson Agoriadol

Ymunwch â ni ar gyfer y #CSAD24 swyddogol am 6pm wrth i ni wahodd cydweithwyr o ddiwydiant a'r cyhoedd i ddod i'r digwyddiad arbennig hwn. Yn cynnwys perfformiadau byw, stondinau, sgyrsiau diwydiant a chyfleoedd rhwydweithio, bydd ein dathliadau noson agoriadol yn noson i'w chofio!

Dydd Sul 9 Mehefin am 12yp - Diwrnod Cymunedol, Campws Llandaf

Ymunwch â ni ar gyfer ein Diwrnod Cymunedol i brofi bywyd fel myfyriwr yn YGDC​. Ar agor o 12-4yp, bydd gweithdai am ddim ar waith tan 3.30yp. Mae gweithgareddau yn addas i unrhyw un 8+ oed os yng nghwmni oedolyn ac yn cynnwys:

  • Creu potyn ar olwyn y crochenydd – paratoi clai, dysgu rheoli cyflymder yr olwyn, canoli’r clai a chael tro ar daflu.
  • Dylunio a thorri bathodyn â laser – dylunio bathodyn, dysgu sut mae torrwr laser yn gweithio, a’i ddefnyddio i gynhyrchu eich bathodyn eich hun.
  • Gweithdy Animeiddio Stop-Symud – cyflwyniad i feddalwedd stop-symud Dragon Frame, gan ddefnyddio popeth o Lego, i blastisin a gwrthrychau a ddarganfuwyd i greu animeiddiad eich hun.
  • Celfyddyd Japaneaidd Sashiko (刺し子, 'trywaniadau bach') – cyflwyniad i gelfyddyd Japaneaidd hardd ac ystyriol Sashiko, math traddodiadol o frodwaith a phwytho a ddefnyddir i addurno ac atgyfnerthu dillad a elwir hefyd yn drwsio gweladwy.
  • Pwyth Digidol – defnyddiwch ein meddalwedd brodwaith digidol arbenigol i greu cynllun blodyn neu fandala syml, ac yna gwyliwch ef yn dod yn fyw o flaen eich llygaid chi.
  • Llif Creadigol –gludwaith dyfrlliw, gwrthgwyr a chyfrwng cymysg – cewch deimlad o ryfeddod trwy greu eich gwaith celf Llif Creadigol eich hun gan ddefnyddio amrywiaeth o gyfryngau.