Ein Cwricwlwm

Adeiladwch eich sgiliau, ehangwch eich gorwelion a dewch o hyd i’ch lle yn y byd gyda’n cwricwlwm unigryw.

Mae’r cwricwlwm rhyngddisgyblaethol arloesol yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd wedi’i hadeiladu ar dair cydran graidd – modiwlau Pwnc, Maes a Chytser.

Mae’r modiwlau hyn yn dylanwadu ar ei gilydd i ddarparu map o archwilio a darganfod sy’n creu eich taith unigryw eich hun.

Diagram of CSAD curriculum
Pwnc: Datblygu eich arbenigedd
Student, Kelly

Mae eich modiwlau Pwnc yn eich trochi yn hanes, dulliau, cysyniadau ac arferion eich disgyblaeth ddewisol.

Cewch eich herio’n greadigol ac yn academaidd, wrth adeiladu eich sgiliau trwy gymryd rhan mewn gweithdai, sesiynau tiwtorial a phrosiectau ymarfer stiwdio.


“Fy modiwlau pwnc yw fy ffefrynnau. Dyma le gallaf fireinio fy holl sgiliau creadigol a dysgu rhai newydd trwy fy narlithwyr a thechnegwyr gweithdai. Mae’n unigryw i’ch cwrs felly gallwch ymgolli yn eich disgyblaeth ddewisol.”

Kelly Sorcha-Handy
BA (Anrh) Arlunydd Dylunydd: Gwneuthurwr

Maes: Ehangu eich gorwelion
Student, Esther

Mae modiwlau Maes yn eich cyflwyno i waith rhyngddisgyblaethol. Byddwch yn datblygu’r sgiliau, y cymwyseddau a’r galluoedd i gymryd gwahanol safbwyntiau er mwyn ymateb i heriau’r byd go iawn a chydweithio ar brosiectau entrepreneuraidd a dinesig.

Mae’r prosiectau hyn wedi’u cynllunio i wneud i chi edrych i fyny ac o’ch cwmpas mewn cydweithrediad â myfyrwyr o gyrsiau eraill yn ogystal â phartneriaid allanol, gan ehangu eich cwmpas a’ch potensial.


“Roedd y modiwl Maes yn fy ail flwyddyn yn brofiad anhygoel. Fe gymerodd fi allan o fy nghysur a helpodd i siapio fy syniadau fel dylunydd ffasiwn.”

Darllenwch fwy yn Blog Esther  

Cytser: Dod o hyd i’ch lle yn y byd

Mae modiwlau Cytser yn datblygu eich sgiliau academaidd, ymchwil a meddwl yn feirniadol.

Byddwch yn dysgu sut mae celf a dylunio yn cyfrannu at, ac yn cael ei ddylanwadu gan, rwydwaith o leoliadau cymdeithasol, diwylliannol, amgylcheddol, technolegol ac athronyddol cyfoes a hanesyddol.

Mae’r Uwch Ddarlithydd Sarah Smith yn esbonio sut mae modiwlau Cytser yn darparu cyd-destun ac yn eich helpu i ddod o hyd i’ch lle yn y byd.

Student, Chris

Mae Chris yn blogio am sut mae modiwlau Cytser wedi gwneud gwahaniaeth i’w ymarfer ar y cwrs BA (Anrh) Darlunio yn CSAD.


“Heb Gytser, ni fyddai gan fy ngwaith unrhyw sylfaen. Y ddamcaniaeth a’r cyd-destun y tu ôl i’m gwaith yw’r hyn sy’n rhoi pwrpas i mi a’m dylunio.”

Darllenwch fwy yn Blog Chris