CSAD Rhyngwladol

Croeso cynnes i dudalennau gwe Ysgol Gelf & Dylunio Caerdydd Rhyngwladol, safle hygyrch a phwrpasol ar gyfer ein holl fyfyrwyr rhyngwladol. Os ydych yn astudio un o nifer o’n cyrsiau gradd ar ein campws, neu yn un o’n sefydliadau partner dramor ar hyn o bryd, neu’n awyddus i ymuno â ni yn y dyfodol agos, yna rydych wedi dod i’r lle iawn.

Mae Ysgol Gelf & Dylunio Caerdydd yn gartref i nifer cynyddol o fyfyrwyr rhyngwladol o bob cwr o’r byd, sy’n gallu manteisio ar ystod lawn o gyfleusterau (gweithdai gyda pheiriannau a thechnoleg arbenigol, ynghyd â gofod stiwdio pwrpasol wedi’i wasgaru dros ddau adeilad ac 8 llawr) ac elwa o’r dysgu rhyngddisgyblaethol sy’n rhan gynhenid o’u cwrs.  Drwy hyn, caiff myfyrwyr eu hannog a’u cymell i ennill a datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau cyflogadwyedd angenrheidiol i ddod yn chwaraewyr byd-eang. Yn ogystal, mae Ysgol Gelf & Dylunio Caerdydd yn weithredol wrth drefnu teithiau dramor i fyfyrwyr, sy’n rhoi cyfle i fyfyrwyr brofi diwylliannau, arferion, normau ac ymarferion eraill. Cafodd dros 200 o fyfyrwyr fudd o fynd dramor (gan gynnwys ymweliadau ymchwilio i Tsieina, India, Moroco a De Korea) yn ystod y flwyddyn academaidd hon.

Mae’r Ysgol hefyd yn gwerthfawrogi’r cyfleoedd cyffrous sy’n cael eu cynnig yn sgil cydweithrediadau rhyngwladol ac i’r perwyl hwn mae’n bartner i sefydliadau byd-eang nodedig gan gynnwys Samsung Art & Sefydliad Dylunio (SADI, De Korea) ac Academi Arabaidd Ar Gyfer Gwyddoniaeth, Technoleg & Trafnidiaeth Forol (AASTMT, Yr Aifft). Mae staff Ysgol Gelf & Dylunio Caerdydd hefyd yn ymwneud â gwaith ymchwil rhyngwladol ragorol a blaengar ar lefel fyd eang, gweithgarwch masnachol, cydweithrediad â diwydiant a digwyddiadau cymunedol.

Hyderwn y byddwch yn elwa o’r tudalennau gwe hyn, ac mae croeso i chi gysylltu â ni os oes gennych unrhyw sylwadau, awgrymiadau neu os ydych yn dymuno cael gwybod mwy am y cyfleoedd sydd gan yr ysgol i’w cynnig. Edrychwn ymlaen at glywed oddi wrthych.

fiaz-sig.png

Dr Fiaz Hussain
Deon Cysylltiol (Rhyngwladol)
Ysgol Celf & Dylunio Caerdydd

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​