Astudio>Ehangu Mynediad>Straeon Dysgwyr

Straeon Dysgwyr

​​

Ydych chi am wybod sut brofiad ydy bod yn ddysgwr oedolyn ym Met Caerdydd? Gwrandewch ar Straeon ein dysgwyr wrth iddyn nhw rannu eu profiad o ddychwelyd i addysg a dechrau eu teithiau dysgu eu hunain.​