Astudio>Ehangu Mynediad>Teithiau Met Caerdydd

Teithiau Met Caerdydd 

​​

Nod prosiect Journeys Prifysgol Metropolitan Caerdydd yw dathlu llwyddiant yr oedolion mewn addysg yn y llyfr hwn, gan obeithio ysbrydoli pobl eraill sydd o bosib yn ystyried dychwelyd i addysg. 

Gwahoddwyd deuddeg oedolyn sydd mewn addysg ar hyn o bryd neu sydd wedi bod yn ddiweddar, ac fu'n astudio ym Met Caerdydd, i gymryd rhan drwy siarad am eu taith i Addysg Uwch a'r tu hwnt. Mae'r llyfr yn drawsgrifiad ysgrifenedig o'r straeon hyn. Mae'r dysgwyr sydd wedi'u cynnwys yn adrodd eu straeon eu hunain yn eu geiriau eu hunain. Mae rhai wedi goresgyn ystod eang o rwystrau er mwyn llwyddo mewn Addysg Uwch.

Mae llawer o'r dysgwyr hyn wedi cyrraedd Addysg Uwch drwy nifer o lwybrau. Dechreuodd rhai eu taith drwy fynychu cyrsiau cymunedol, cyrhaeddodd rhai drwy brosiect Campws Cyntaf, ac eraill drwy Addysg Bellach.

Mae'n anrhydedd rhannu'r profiadau cadarnhaol a'r straeon calonogol hyn am lwyddiant. Mae'n amlwg o'r straeon hyn y gall oedolion mewn addysg, gyda'r gefnogaeth gywir a  chyfle i feithrin hunan-hyder a hunan-gred, ddod yn fyfyrwyr ac ennill cymwysterau efallai na fydden nhw wedi breuddwydio amdanynt cyn hynny.

Mae'r dysgwyr sydd wedi'u cynnwys yn fodelau rôl ardderchog i oedolion eraill sy'n meddwl dychwelyd i fyd addysg. Rydym yn rhannu eu straeon gyda chi yn y gobaith y byddan nhw mor ysbrydoledig y byddwch chi'n cael eich annog i gymryd y camau angenrheidiol nesaf er mwyn datblygu eich diddordebau a chanfod eich llwybr dysgu eich hunain.

Lawrlwytho copi o'r llyfryn Teithiau Met Caerdydd 

Widening Access Journeys Covers_Welsh1024_1.jpg