Astudio>Ehangu Mynediad>Cysylltu â ni

Cysylltu â ni

 

Dysgwyr sy'n Oedolion

 
I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o'r cyrsiau yr ydym yn eu darparu ac ar gyfer ymholiadau/archebion cyffredinol, ffoniwch 029 2020 1563 neu e-bostiwch wideningaccess@cardiffmet.ac.uk.​

  

First Campus

I gysylltu â Thîm y First Campus ym Met Caerdydd, ffoniwch 029 2041 6796 neu e-bostiwch firstcampus@cardiffmet.ac.uk.
 

​Os hoffech gysylltu â rhywun o'r tîm Ehangu Mynediad neu First Campus
i gael mwy o wybodaeth, defnyddiwch y ffurflen isod:

 

 Page Viewer

​​​