Ysgol Haf Metropolitan Caerdydd i Oedolion 2023

​​​Mae Ysgol Haf 2023 bellach ar gau!​

​Diolch i'n holl ddysgwyr a thiwtoriaid a fu’n gyfrifol am greu Ysgol Haf 2023 mor wych. Roedd yn bleser cwrdd â chi i gyd a chlywed am eich cynlluniau cyffrous. Os hoffech drafod unrhyw gyfleoedd dilyniant yn y dyfodol, cysylltwch â'r tîm Ehangu Mynediad yn wideningaccess@cardiffmet.ac.uk​ neu ffoniwch ni ar 029 2020 1563.

Ar hyn o bryd rydym yn gweithio ar ein rhaglen Hydref 2023/24 a bydd ein cyrsiau newydd yn eu cyhoeddi ar y wefan dros Awst 2023.

I gael rhagor o wybodaeth am y cyrsiau hyn, ewch i'n gwefan ar:

Cyrsiau achrededig: www.cardiffmet.ac.uk/accreditedcourses
Cyrsiau blasu: www.cardiffmet.ac.uk/tastercourses

Gobeithiwn eich gweld yn fuan!

Facebook (@wideningaccess), Twitter (@WideningAccess) or Instagram (wideningaccess).