Ysgol Haf 2022

Mae Ysgol Haf 2022 bellach wedi gorffen.

Diolch i bawb a gymerodd ran – gobeithio eich bod chi wedi mwynhau cychwyn eich taith ddysgu gydag Ehangu Mynediad Met Caerdydd.

Rydym yn gweithio ar ein rhaglen Hydref ar hyn o bryd a fydd yn cychwyn ym mis Medi 2022. Mae rhagor o fanylion am y cyrsiau newydd hyn ar gael ar ein tudalennau gwe, Cyrsiau blasu a Chyrsiau achrededig.

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi.


 Facebook (@wideningaccess), Twitter (@WideningAccess) or Instagram (wideningaccess).