Astudio>Ehangu Mynediad>First Campus

First Campus

 

Mae Met Caerdydd yn un o bartneriaid Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach - First Campus HEFCW. Nod y rhaglen yw cynyddu cyfranogiad addysg uwch gan grwpiau a chymunedau yng Nghymru trwy godi dyheadau, a chreu cyfleoedd astudio a llwybrau dysgu newydd i addysg uwch.

Mae ymwybyddiaeth o lwybrau dilyniant a chyfleoedd gyrfa posibl yn rhan annatod o bob prosiect / rhaglen a gyflwynir gan roi profiad dysgu cyfoethog a chyflawn, sy'n dangos bod prifysgol yn opsiwn i bawb.

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan First Campus yma: www.firstcampus.org neu cysylltwch â'n Swyddogion First Campus yma:

First Campus, Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Campws Llandaf
Rhodfa'r Gorllewin, Caerdydd, CF5 2YB

Ffôn: +44 (0)29 2041 6796
Ffacs: +44 (0)29 2020 1561
E-bost: firstcampus@cardiffmet.ac.uk ​​