Astudio>Ehangu Mynediad>Cyrsiau Achrededig

 Cyrsiau Achrededig

Ar hyn o bryd rydym yn cynllunio ein darpariaeth cyrsiau ar gyfer 2023-24.


Os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu cwrs achrededig neu heb ei achredu, e-bostiwch eich manylion isod at y tîm Ehangu Mynediad yn wideningaccess@cardiffmet.ac.uk​ ​neu ffoniwch ni ar 02920 201563.

Enw, Maes o ddiddordeb a E-bost​


Byddwn yn cysylltu â chi gyda mwy o wybodaeth pan fydd cyrsiau'n cael eu cadarnhau, diolch.

Cyflwyniad i Waith Ieuenctid a Chymunedol


(​Modiwl achrededig - Lefel 3, 1​0 credyd Prifysgol)

Mae’r cwrs hwn yn eich helpu i ddeall rôl gweithiwr ieuenctid cymunedol, adnabod y sgiliau sydd eu hangen a chymhwyso’r egwyddorion sy’n sail i waith Ieuenctid a Chymunedol. Fel rhan o grŵp, byddwch yn ystyried pwy yw pobl ifanc heddiw, yn nodi gwahanol fathau o gymunedau ac yn gwybod sut i weithio mewn ffyrdd gwrth-wahaniaethol. Mae dysgwyr blaenorol y cwrs hwn wedi mynegi bod yr addysgu wedi eu helpu i ddeall eu plant a’u hamgylchiadau teuluol yn well.

Bydd pob dysgwr sy’n llwyddo yn yr asesiad ar gyfer y modiwl hwn yn cael cynnig cyfweliad yn awtomatig ar gyfer lle ar y Dystysgrif Sylfaen mewn Gwaith Ieuenctid a Chymunedol​ ac, yn dibynnu ar brofiad a chymwysterau efallai y byddant yn gallu symud ymlaen i Lwybrau BA (Anrh) neu Radd Meistr Gwaith Ieuenctid a Chymunedol.​

Dyddiadau ac amseroedd
I gael ei gadarnhau -
-
Lleoliad: I gael ei gadarnhau