Astudio>Ehangu Mynediad>Cyrsiau Heb eu Achredu

 Cyrsiau Heb eu Achredu

I gofrestru ar y cyrsiau rhad ac am ddim nad ydynt wedi'u hachredu, nid oes unrhyw ofynion mynediad lleiaf.

Cyflwyniad i Iechyd a Gofal Cymdeithasol


Yn ystod y cwrs hwn hon, byddwch yn dysgu am yr ystod eang o gyfleoedd diddorol sydd ar gael o fewn maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Cewch gipolwg ar y deddfau ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol ynghyd â rhagarweiniad i sgiliau cyfathrebu, gweithio mewn partneriaeth ac ymarfer proffesiynol. Dyluniwyd y sesiwn i fod yn rhyngweithiol, gan dynnu ar brofiadau byw cyfranogwyr i wneud y cysylltiadau â'r gymuned ac iechyd. Mae'r sesiwn yn addas ar gyfer pobl sydd â diddordeb mewn gweithio mewn rolau iechyd a gofal cymdeithasol a dylai ddarparu rhai llwybrau a awgrymir i'r gyrfaoedd hyn. Bydd cyfle hefyd i siarad am y trosglwyddo i fyfyriwr a rhai o'r sgiliau allweddol sy'n ofynnol.
Dyddiadau ac amseroedd
Bob dydd Llun: 9fed Ionawr 2023 - 6ed Chwefror 2023
9.30am - 11.30am
Lleoliad: Canolfan Ddysgu Palmerston

​Heb ei achredu. Dewiswch "Cyflwyniad i Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2223_2" ar y ffurflen gofrestru.

Cyflwyniad i Seicoleg


Mae seicoleg yn bwnc hynod o amrywiol sy’n apelio at lawer o bobl. Ar y cwrs hwn cewch gyflwyniad i astudio seicoleg drwy ystyried rhai o brif feysydd y pwnc megis ymddygiad cymdeithasol pobl, datblygiad plant a deall yr ymennydd er mwyn deall ymddygiad. Byddwn hefyd yn cyflwyno’r mathau o ddulliau y mae seicolegwyr yn eu defnyddio i deall ymddygiad pobl. Bydd pob gweithdy yn cynnwys darlithoedd bach yn ogystal â gweithgareddau ymarferol er mwyn dod i ddeall sail ymchwil seicoleg.

Dyddiadau ac amseroedd
Bob dydd Mercher: 11eg Ionawr 2023 - 8fed Chwefror 2023
9.30am - 11.30am
Lleoliad: Ysgol Uwchradd Willows

Heb ei achredu - ​​​​​Dewiswch "Cyflwyniad i Seicoleg 2223_4" ar y ffurflen gofrestru.

Ysgrifennu Creadigol & Darlunio


​Mae'r cwrs byr hwn yn cyfuno celf neu ddarlunio gyda'r gair ysgrifenedig.  Gwellwch eich sgiliau ysgrifennu, meddwl yn feirniadol a myfyrio trwy gydweithio ag eraill. Bydd y cwrs yn annog trafodaeth grŵp agored, adborth cadarnhaol i annog twf personol, ac yn gwella gallu technegol a magu hyder. 

Dyddiadau ac amseroedd
Bob Dydd Iau: 19eg Ionawr 2023 - 16eg Chwefror 2023
10.30am - 12.30pm
Lleoliad: Hyb STAR

​​Heb ei achredu. Dewiswch 'Ysgrifennu Creadigol & Darlunio 2223_2'  ar y ffurlen gofrestru.

Fy mhrofiad o astudio fel Myfyriwr Hŷn


​Ydych chi am wybod sut brofiad ydy bod yn ddysgwr oedolyn ym Met Caerdydd?  Gwrandewch ar Straeon ein dysgwyr wrth iddyn nhw rannu eu profiad o ddychwelyd i addysg a dechrau eu teithiau dysgu eu hunain.

Gwrandewch ar stori ysbrydoledig Michelle am ei dychweliad i addysg i astudio Gwaith Ieuenctid a Chymunedol https://youtu.be/7hJjU4MHvNs 

Gwrandewch ar Mark yn sôn am ddychwelyd i addysg a sut yr oedd cael gradd yn rhywbeth a oedd yn arfer bod yn amhosibl yn ei farn ef  https://youtu.be/WW9suQo-WCA

Gwrandewch ar daith Lee fel dysgwr sy'n oedolyn yn dychwelyd i addysg yn 39 oed. https://youtu.be/X_2u7WAhlI0 

Dyddiadau ac amseroedd
-
-
Lleoliad: Ar-lein

Nid oes angen ymrestru