Gwyddor Chwaraeon Cymhwysol

Mae’r thema ‘Gwyddor Chwaraeon Cymhwysol’ yn ymestyn ar draws y sbectrwm chwaraeon ac mae’n cynnwys nifer o Grwpiau Ymchwil cysylltiedig, fel: ‘Datblygiad corfforol a phobl ifanc’, ‘Dadansoddi perfformiad’, ‘Seicoleg chwaraeon’, ‘Gwyddor anafiadau cymhwysol’ a’r ‘Grŵp perfformiad uchel’. Mae’r gwaith ymchwil yn canolbwyntio’n bennaf ar ddadansoddi gwyddonol a defnyddio’r disgyblaethau gwyddor chwaraeon mwy traddodiadol fel ffisioleg, seicoleg a biomecaneg ym maes perfformiad chwaraeon.

 

Grwpiau Ymchwil ac Arloesi

 

Cysylltiadau Allweddol

Dr Marianne Gittoes - Gwyddor Gymhwysol Anafiadau

Dr Ian Bezodis - Chwaraeon Perfformiad Uchel

Dr Peter O'Donoghue - Dadansoddi Perfformiad Chwaraeon

Dr Tjerk Moll / Dr David Wasley - Seicoleg Chwaraeon a Pherfformiad

Dr Rhodri Lloyd - Datblygiad Corfforol Ieuenctid