Hafan>Cofrestrfa Academaidd

Cofrestrfa Academaidd

​​​​​

Mae'r Gofrestrfa Academaidd, dan arweiniad Pennaeth Dros Dro y Gofrestrfa, yn gyfrifol am weinyddiaeth academaidd a myfyrwyr. Mae'n gweithio'n agos gyda'r holl ysgolion academaidd ac adrannau gweinyddu a chymorth eraill.

Llawlyfr Academaidd

Cofrestru

Arholiadau

Graddio​


Gweler y ddogfen isod am grynodeb o'r canlynol:

  • cymorth academaidd a lles sydd ar gael i fyfyrwyr;
  • darpariaethau o fewn y rheoliadau academaidd a all o bosibl helpu myfyrwyr y gallai eu hastudiaethau fod wedi cael eu hamharu.

Cymorth a Darpariaethau Myfyrwyr o fewn Rheoliadau Academaidd.docx


Datganiad Canlyniadau Gradd

Fel y nodwyd gan Bwyllgor Sefydlog y DU ar gyfer Asesu Ansawdd (UKSCQA) yn eu Datganiad o Fwriad, mae disgwyl i ddarparwyr Addysg Uwch yng Nghymru (a gweddill y DU) adolygu a chyhoeddi data canlyniadau myfyrwyr fel rhan o raddnodi parhaus arferion asesu a dosbarthu'.

Cynhyrchwyd Datganiadau Canlyniadau Gradd Prifysgol Metropolitan Caerdydd isod yn unol â chanllawiau UKSCQA, ac fe'i cymeradwywyd gan Fwrdd Llywodraethwyr y Brifysgol.

2021/22 Ar gael yma yn Saenseg​ ac yn Gymraeg​

2018/19 Ar gael yma yn Saesneg ac yn Gymraeg

2019/20 Ar gael yma yn Saesneg ac yn Gymraeg

2020/21 Ar gael yma yn Saesneg  ac yn Gymraeg