Hafan>Cofrestrfa Academaidd

Cofrestrfa Academaidd

​​​

Mae'r Gofrestrfa Academaidd, dan arweiniad Pennaeth Dros Dro y Gofrestrfa, yn gyfrifol am weinyddiaeth academaidd a myfyrwyr. Mae'n gweithio'n agos gyda'r holl ysgolion academaidd ac adrannau gweinyddu a chymorth eraill.

COVID-19 - Cwestiynau Cyffredin

Llawlyfr Academaidd

Cofrestru

Arholiadau

Graddio​


Datganiad Canlyniadau Gradd

Fel y nodwyd gan Bwyllgor Sefydlog y DU ar gyfer Asesu Ansawdd (UKSCQA) yn eu Datganiad o Fwriad, mae disgwyl i ddarparwyr Addysg Uwch yng Nghymru (a gweddill y DU) adolygu a chyhoeddi data canlyniadau myfyrwyr fel rhan o raddnodi parhaus arferion asesu a dosbarthu'.

Cynhyrchwyd Datganiad Canlyniadau Gradd Prifysgol Metropolitan Caerdydd isod yn unol â chanllawiau UKSCQA, ac fe'i cymeradwywyd gan Fwrdd Llywodraethwyr y Brifysgol ym mis Rhagfyr 2021.

2018/19 Ar gael yma yn Saesneg ac yn Gymraeg.

2019/20 Ar gael yma yn Saesneg ac yn Gymraeg.