Exams

Arholiadau

Mae'r dudalen hon yn darparu gwybodaeth am arholiadau. Fe'i bwriedir ar gyfer pob darllenydd: myfyrwyr, arholwyr allanol a staff Met Caerdydd. Mae rheoliadau Met Caerdydd yn y maes hwn yn gyson ag adrannau Cod Ymarfer QAAHE ar Asesu Myfyrwyr.

Amserlenni arholiad

Ymddygiad arholiad

Byrddau Arholi

Cysylltwch â swyddogion yr arholiadau