Hafan>Perfformiad Chwaraeon>Ysgoloriaethau Perfformiad Chwaraeon

Ysgoloriaethau Chwaraeon – 2024/25

Rydym yn ymfalchïo yn yr amgylchedd a’r gwasanaethau cymorth a ddarparwn i’n holl fyfyrwyr-athletwyr ar ein rhaglenni perfformiad i’w cefnogi i ddatblygu. Trwy ein rhaglenni perfformiad, mae gan fyfyrwyr-athletwyr fynediad at hyfforddwyr pwrpasol, gwasanaethau cymorth mewnol ac aelodau academaidd integredig o’n staff sy’n darparu pecyn cymorth gwerth miloedd o bunnoedd i bob myfyriwr, i gyd ar gael ar y campws.

Yn ogystal â hyn rydym yn cydnabod y gofynion ariannol ychwanegol o gystadlu ar y lefel uchaf a chyfuno chwaraeon perfformiad ac astudio. Rydym felly yn cynnig ysgoloriaethau ariannol (gwobr arian). Mae ein hysgoloriaethau yn ddyfarniadau arian parod blynyddol ac yn amrywio rhwng £1,000 a £5,000.


Y Broses

Rhaglenni Perfformiad: Athletau, Pêl-fasged Merched, Pêl-fasged Cadair Olwyn, Criced Dynion, Hoci Dynion, Hoci Merched, Pêl-droed Dynion, Pêl-droed Merched, Pêl-rwyd, Undeb Rygbi Dynion, Undeb Rygbi’r Merched a Thriathlon.

Ar gyfer y chwaraeon hyn, nid ydym yn agor y broses ymgeisio. Mae ein timau hyfforddi yn nodi ysgoloriaethau posibl trwy’r cylch recriwtio a byddwn yn cysylltu ag unrhyw ddarpar fyfyrwyr gydag unrhyw gynnig ysgoloriaeth.

Pob camp arall: Ar gyfer blwyddyn academaidd 2024/25, nid ydym yn agor ceisiadau am ysgoloriaeth yn ffurfiol. Os yw deiliaid yn credu eu bod yn cyrraedd y lefel perfformiad isod, gallant fynegi diddordeb mewn ysgoloriaeth gan ddefnyddio’r ddolen isod. Bydd datganiadau o ddiddordeb yn cael eu hadolygu fesul achos a byddwn yn cysylltu ag unigolion os ydym am fynd â’r datganiad o ddiddordeb ymhellach.

  • Lefel perfformiad ar gyfer mynegi diddordeb: Dylent fod yn cystadlu ar lefel genedlaethol a rhyngwladol yn eu camp. Sylwch y bydd hyn yn cael ei ystyried yn briodol i’r gamp. Bydd hyn yn ystyried y llwybr a’r strwythur cystadlu ar gyfer y gamp, cynrychiolaeth grŵp oedran ac ar gyfer myfyrwyr y DU, yn ystyried cynrychiolaeth y gwledydd cartref a Phrydain Fawr mewn perthynas â’r llwybr ar gyfer y gamp benodol.


Mynegwch eich diddordeb mewn ysgoloriaeth chwaraeon ar gyfer 2024/25