Ynglŷn â Ni>Chwaraeon Met Caerdydd>Aelodaeth Chwaraeon a Ffitrwydd

Aelodaeth Chwaraeon a Ffitrwydd

Mae Aelodaeth Chwaraeon a Ffitrwydd Caerdydd ar gael i fyfyrwyr, staff ac aelodau'r cyhoedd trwy gydol y flwyddyn.  Rydym yn cynnig ystod o weithgareddau a rhaglenni sy'n addas i oedrannau a galluoedd amrywiol ein cwsmeriaid. Mae Aelodaeth Chwaraeon a Ffitrwydd yn rhoi mynediad i chi i'r cyfleusterau a'r rhaglenni rhagorol sydd ar gael.
Dosbarthiadau Ffitrwydd

Cliciwch yma i gael ein rhaglen dosbarth iechyd a ffitrwydd

Ymunwch â ni o gartref

Gall myfyrwyr Met Caerdydd nawr brynu eu haelodaeth ar-lein. Cliciwch yma am fanylion

Cyfraddau Talu a Chwarae

Ein cyfleusterau. Am ragor o wybodaeth Cliciwch yma

Ffioedd Aelodaeth

Cliciwch yma i weld ein cynigion a'n buddion diweddaraf i staff, myfyrwyr a'r cyhoedd.


​