Met Actif

​​​​​​Cardiff Metropolitan Sport Banner

​Mae Met Actif yn cynnig ystod o wahanol raglenni ar gyfer pob gallu. Mae ein haelodaeth wych yn rhoi mynediad i chi i'r cyfleusterau a'r rhaglenni rhagorol sydd ar gael yma ym Met Caerdydd.​​

Wedi'i lleoli ar gampws Cyncoed a Llandaf, ein nod yw cael effaith ar holl fyfyrwyr a staff Met Caerdydd yn ogystal â'r gymuned yr ydym yn ei gwasanaethu.​

Mae amseroedd agor ein cyfleusterau iechyd a ffitrwydd ar gael ar Ap Chwaraeon Met Caerdydd. Sylwch y gall amseroedd agor cyfleusterau amrywio oherwydd digwyddiadau arbennig.​​​​