Ynglŷn â Ni>Chwaraeon Met Caerdydd>Aelodaeth Chwaraeon a Ffitrwydd

Met Heini

Cardio Room.png

Mae Met Active yn cynnig ystod o wahanol raglenni ar gyfer pob gallu. Mae ein haelodaeth wych yn rhoi mynediad i chi i'r cyfleusterau a'r rhaglenni rhagorol sydd ar gael yma ym Met Caerdydd.


Wedi'i lleoli ar gampws Cyncoed a Llandaf, ein nod yw cael effaith ar holl fyfyrwyr a staff Met Caerdydd yn ogystal â'r gymuned yr ydym yn ei gwasanaethu.

ORIAU AGOR

Met Active - Cyncoed

Llun - Gwener

6am - 9pm

Dydd Sadwrn a Sul

9am - 5pm

Met Active - Llandaf

Llun - Gwener

7am - 8pm

Dydd Sadwrn a Sul

9am - 5pm Dosbarthiadau Ffitrwydd

Cliciwch yma i gael ein rhaglen dosbarth iechyd a ffitrwydd

Ymunwch â ni o gartref

Gall myfyrwyr Met Caerdydd nawr brynu eu haelodaeth ar-lein. Cliciwch yma am fanylion

Cyfraddau Talu a Chwarae

Ein cyfleusterau. Am ragor o wybodaeth Cliciwch yma

Ffioedd Aelodaeth

Cliciwch yma i weld ein cynigion a'n buddion diweddaraf i staff, myfyrwyr a'r cyhoedd.


​