Hafan>Busnes>Newyddion

Newyddion

Press Image.jpg

Prifysgol sy’n canolbwyntio ar ddiwydiant yw Prifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae’r Met wedi adeiladu perthnasoedd gyda busnesau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol sydd o fudd i’r ddau barti dros sawl blwyddyn. Rydym yn enwedig o falch o’n hanes o gefnogi busnesau bach a canolig. Mae’r datganiad i’r wasg/erthygl ganlynol yn arddangos esiamplau o gydweithio diweddar a’r canlyniadau llwyddiannus o wneud hynny:

Paratoi'r ffordd ar gyfer cartefi a busnesau cynaliadwy trwy bartneriaeth academaidd

Mae academyddion ym Mhrifysgol Caerdydd wedi ymuno a Sevenoaks Modular (SOM) i arwain chwyldro adeiladu tai a weithgynhyrchwyd yn gynaliadwy oddi ar y safle (GOS) yng Nghymru. Darllenwch

Partneriaeth SMART - Business Butler a Met Caerdydd