Hafan>Busnes>Newyddion

Newyddion

Press Image.jpg

Prifysgol sy’n canolbwyntio ar ddiwydiant yw Prifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae’r Met wedi adeiladu perthnasoedd gyda busnesau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol sydd o fudd i’r ddau barti dros sawl blwyddyn. Rydym yn enwedig o falch o’n hanes o gefnogi busnesau bach a canolig. Mae’r datganiad i’r wasg/erthygl ganlynol yn arddangos esiamplau o gydweithio diweddar a’r canlyniadau llwyddiannus o wneud hynny:Met Caerdydd wedi'i gynnwys yng nghyfnodolyn Siambrau Fasnach Cymru "Informed" - Rhagfyr 2021

Mae Siambrau Fasnach Cymru yn tynnu sylw at RTG Met Caerdydd gydag Odoni-Elwell yn darllenwch mwy


Paratoi'r ffordd ar gyfer cartefi a busnesau cynaliadwy trwy bartneriaeth academaidd

Mae academyddion ym Mhrifysgol Caerdydd wedi ymuno a Sevenoaks Modular (SOM) i arwain chwyldro adeiladu tai a weithgynhyrchwyd yn gynaliadwy oddi ar y safle (GOS) yng Nghymru. Darllenwch


Partneriaeth SMART - Business Butler a Met Caerdydd

Cwmni technoleg Cymreig newydd yn creu un o sgyrsfotiau busnes deallus cyntaf y DU, diolch i gymorth arloesi Llywodraeth Cymru. Darllenwch


Gwobrau'r Gorau o'r Gorau 2021
Enwi Peiriannydd Dylunio a Gweithgynhyrchu Met Caerdydd yn Arweinydd y Dyfodol yng Ngwobrau Goreuon Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth 2021. Darllenwch


Mae HUG by LAUGH - Hydref 2021
Mae HUG™ yn ddyfais chwareus sydd â chorff meddal, cyffyrddadwy a breichiau wedi’u trymhau sy’n lapio o gwmpas person er mwyn rhoi’r teimlad o roi a derbyn coflaid, neu gwtsh. Mae electroneg yn atgynhyrchu curiad calon, a gellir rhaglennu pob HUG™ i ganu rhestr chwarae bersonol o synau.