Hafan>Newyddion>Gwobrau'r Gorau o'r Gorau 2021

Enwi Peiriannydd Dylunio a Gweithgynhyrchu Met Caerdydd yn Arweinydd y Dyfodol yng Ngwobrau Goreuon Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth 2021

​Newyddion | 12 Hydref 2021

Cardiff Metropolitan University

Mae peiriannydd dylunio a gweithgynhyrchu cynnyrch, sydd ar hyn o bryd yn gweithio gyda Sevenoaks Modular – gwneuthurwr fframiau pren oddi ar y safle mwyaf Cymru - wedi’i henwi’n un o wyth arweinydd y dyfodol yn y Gwobrau KTP Innovate UK 2021 mawreddog. 

Am bron i dair blynedd, mae Verity Moorhouse, Aelod Cyswllt y Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP), wedi bod yn gweithio gyda Sevenoaks Modular (SOM), gwneuthurwr oddi ar y safle (GOS) o ddulliau adeiladu modern (DAM) yn Ne Cymru, i wella’r gweithrediadau busnes gan ddefnyddio dulliau gweithgynhyrchu cynaliadwy oddi ar y safle. Â chontractau adeiladu tai cyhoeddus a phreifat uchel eu proffil, mae GOS fel SOM yn hanfodol i gynlluniau uchelgeisiol Llywodraeth Cymru i adeiladu 20,000 o dai fforddiadwy erbyn diwedd y Senedd Cymru presennol.

Yn ystod amser Verity yn SOM, mae hi wedi arwain ar brosiectau allweddol y’u cynlluniwyd i wella’r prosesau dylunio, gweithgynhyrchu a gosod ar gyfer adeiladau ‘modwlar’ fframwaith coed parod y’u defnyddir i adeiladu anheddau preswyl modern perfformiad uchel.

Ar ôl clywed am ei buddugoliaeth, dywedodd Verity: “Mae cael fy nghydnabod fel arweinydd y dyfodol yn deimlad anhygoel. Mae’n rhywbeth na wnes i ddychmygu erioed y byddwn i’n ei gyflawni mor gynnar yn fy ngyrfa.

“Bu cyrraedd y fan hon yn ymdrech tîm go iawn ac fe fyddaf yn dragwyddol ddiolchgar i gydweithwyr yn Sevenoaks Modular, Prifysgol Metropolitan Caerdydd a rhwydwaith cymorth a chynghorwyr y Trosglwyddo Gwybodaeth.” 

Dywedodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething AS: "Hoffwn longyfarch Verity ar y cyflawniad gwych hwn. Mae Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth yn cynnig atebion gwirioneddol i broblemau anodd i ddiwydiant, ac mae'r wobr hon yn cydnabod eu gallu i helpu i ddatrys problemau cymdeithasol hefyd drwy gael effaith fyd-eang go iawn a gwella bywydau pobl yn wirioneddol. Yng Nghymru, mae diwydiant a'r byd academaidd yn parhau i gydweithio mor gadarnhaol er budd cenedlaethau'r dyfodol. Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i gefnogi hynny."

Dywedodd Charlotte Hale, Cyfarwyddwr Cwmni Modiwlaidd Sevenoaks: "Mae'n falch o dan ddatgan cyflawniadau Verity gyda SOM, ni allwn ddiolch digon iddi am yr hyn y mae wedi'i wneud yn y ffordd o chwistrellu arloesedd ledled ein cwmni. Mae'n bendant yn ymgorffori diwylliant o welliant ac arloesedd parhaus a fydd yn parhau i ffynnu o fewn ein cwmni."

Fe wnaeth y Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP) rhwng Prifysgol Metropolitan Caerdydd a Sevenoaks Modular (SOM), a gefnogir gan Lywodraeth Cymru, roi’r dasg i academyddion ac adeiladwyr tai wella prosesau dylunio, gweithgynhyrchu a gosod adeiladau ‘modwlar’ fframwaith coed parod.

Hyd yma, mae’r ymchwil wedi gwella allbwn gweithredol ac wedi arwain at fuddion o £40 miliwn+ gyda’r chwaer gwmni, Hale Construction, i gyflawni dau brosiect tai arloesol yn Abertawe a Phort Talbot. 

Wedi’i ariannu drwy Innovate UK, rhan o Ymchwil ac Arloesi yn y DU a Llywodraeth Cymru, mae’r tîm yn arwain y ffordd ar gyfer ehangu a thrawsnewid adeiladu cartrefi parod yng Nghymru yn ynni gweithredol bron i sero a charbon ymgorfforedig bron i sero, gan berffeithio adeiladu modwlar cynaliadwy yn y sector adeiladu tai.