Hafan>Busnes>Gweithio gyda'n myfyrwyr

Gweithio gyda'n myfyrwyr

Mae yna nifer o gyfleoedd i chi allu gweithio gyda'n myfyrwyr, mae'r rhain yn cynnwys:

Gwasanaethau Gyrfaoedd

Mae trosoli gwybodaeth ac arbenigoedd Prifysgol Fetropolitan Caerdydd yn golygu llawer mwy na recriwtio graddedigion. Mae yna gyfoeth o gyfleoedd i helpu i fynd i’r afael a’ch anghenion a’ch gofynion busnes. Gallwn gynnig cyngor a’ch cynorthwyo i nodi’r camau priodol sy’n ofynnol i weithio gyda’n myfyrwyr a llawer mwy!  
Am fwy o wybodeath cliciwch yma:  

> Gwasanaethau Gyrfaoedd

GO Wales: Rhaglen Cyflawni Drwy Brofiad Gwaith

​​​Oes gennych chi ddiddordeb mewn helpu myfyrwyr i ddatblygu sgiliau ar gyfer y gweithle?

Hoffech chi gael y cyfle i ddod o hyd i dalent ac elwa ar syniadau newydd?

Mae Go Wales yn chwilio am gyflogwyr a fydd yn gallu cynnig profiad gwaith hyblyg ac wedi'i deilwra ar gyfer myfyrwyr. 

Am ragor o wybodaeth cliciwch yma:

GO Wales: Rhaglen Cyflawni Drwy Brofiad Gwaith

Interniaethau Santander

Fel rhan o Bartneriaeth Prifysgolion Santander gyda Met Caerdydd rydym yn cynnig cyfleoedd i logi ein myfyrwyr medrus a'n graddedigion diweddar i gynorthwyo gyda phrosiect penodol.  

Am ragor o wybodaeth cliciwch yma:

> Interniaethau Santander ​

Lleoliadau Gwaith ​

Mae angen  cefnogaeth weithredol a pharhaus cyflogwr arnom i weithio mewn partneriaeth a’r Brifysgol a chynnig lleoliadau profiad qwaith i’n myfyrwyr. 
 

Credwn y gall ein myfyrwyr ychwanegu gwerth at eich sefydliad – maen nhw’n frwdfrydig dros ben, gyda gwybodaeth arbenigol sy'n addas ar gyfer eich gofynion busnes, a gallant gyflwyno syniadau newydd a safbwynt rhywun o’r tu allan i chi.

Am ragor o wybodaeth cliciwch yma:

> Lleoliadau Gwaith Ysgol Reoli Caerdydd​

Ewch yn ôl i dudalen flaen Busnes​