Datgeliad er Lles y Cyhoedd (Chwythu'r Chwiban)

​​​​​​​​​​​​

​​

Mae'r Polisi Chwythu'r Chwiban wedi'i gyflwyno yn unol â darpariaethau Deddf Datgelu er Lles y Cyhoedd 1998. Mae'r Polisi  yn galluogi staff i godi, yn gynnar ac yn y ffordd iawn, bryderon ynghylch unrhyw gamymddwyn, gweithred anghyfreithlon neu anwaith difrifol (p'un a yw wedi'i gyflawni, yn cael ei gyflawni neu'n debygol o gael ei gyflawni) gan weithwyr y brifysgol.
Gellir cyrchu copi o'r Polisi Chwythu'r Chwiban  trwy'r ddolen ar y dde. Os ydych chi am gyflwyno datgeliad neu os oes angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch chi ynglŷn â'r polisi hwn, gallwch anfon e-bost at whistleblowing@cardiffmet.ac.uk.​

Related Documents