Bwrdd Academaidd

​Un o Bwyllgorau Bwrdd y Llywodraethwyr yw’r Bwrdd Academaidd ac mae’n gyfrifol am gynghori’r Is-Ganghellor a Bwrdd y Llywodraethwyr. Y Bwrdd Academaidd yw awdurdod academaidd y Brifysgol a’i uwch gorff gwneud penderfyniadau ar gyfer adnoddau sy’n cefnogi’r Brifysgol ar lefel strategol.

Cylch Gorchwyl y Bwrdd Academaidd