Ynglŷn â Ni>Gwasanaethau Cynadleddau>Manylion yr Ystafelloedd Cynadledda

Manylion yr Ystafelloedd Cynadledda

Mae'r Ystafelloedd Cynadledda ar y llawr daear yn agos at y brif dderbynfa. Mae pob un ohonynt yn elwa ar olau dydd naturiol yn ogystal â goleuadau da yn yr ystafelloedd. Nid oes pileri na rhwystrau yn yr ystafelloedd hyn ac mae gan bob un ohonynt y cyfarpar clyweled diweddaraf. Gyda system seddi hyblyg, gallwch ddewis o blith amrywiaeth o gynlluniau ystafell gan gynnwys Arddull Ystafell Fwrdd, Theatr, Cabare neu Ystafell Ddosbarth.

Cynlluniau Ystafelloedd

 Arddull Ystafell FwrddStyle                                              Arddull Theatr Style                                                  Arddull Cabare

 Plan Conf Room 1 Boardroom 28.jpgConf Room 1 Theatre Style 66 colour.jpgConf Room 1 Cafe Style 42 colour.jpg

Niferoedd Uchaf

 DimensiynauYstafell FwrddTheatrCabareYstafell Ddosbarth
Ystafell Gynadledda 18.9m x 8.8m28664236
​Ystafell Gynadledda 2​5.6m x 8.8m ​24​40​23​20
Ystafell Gynadledda 35.8m x 8.8m24442320
Ystafell Gynadledda 2 a 3
11.4m x 8.8m 32825440