Ynglŷn â Ni>Y Gwasanaeth gyrfaoedd>International Students

Myfyrwyr rhyngwladol

Gallwch elwa o gymorth arbenigol 1-i-1 gan ein cynghorwyr sydd wedi'u teilwra i'ch anghenion. 

Mae gan Met Caerdydd dîm o weithwyr proffesiynol gyrfaoedd proffesiynol sy'n ymroddedig yn unig i gefnogi myfyrwyr rhyngwladol a'u cynlluniau gyrfa. 

Mae'r tîm yn gweithio'n agos gyda'r Tîm Ymgysylltu Byd-eang i'ch cefnogi yn ystod cyn i chi gyrraedd y brifysgol. Gallant hefyd egluro arferion gweithio'r DU yn gynnar yn eich taith prifysgol. 

Yr hyn rydym yn ei gynnig

Gallwch gyrchu amrywiaeth o wasanaethau wedi'u teilwra sy'n cwmpasu ystod o bynciau, gan gynnwys:

  • Cydnabod eich sgiliau fel myfyriwr rhyngwladol
  • Dod o hyd i waith rhan-amser, interniaethau/lleoliadau a phrofiad gwaith
  • Gwneud cais am gyfleoedd gwaith yn y DU a rhyngwladol
  • Adolygiadau CV a chyngor ar gais
  • Cymorth cyfweliadau
  • Cyngor a chymorth astudio ôl-raddedig

Chwilio am swydd: Student Circus

Mae Met Caerdydd hefyd yn cydweithio â Student Circus, sy'n rhedeg llwyfan chwilio am swyddi i fyfyrwyr rhyngwladol, lle mae'r holl swyddi ac interniaethau gan gyflogwyr sy'n barod i noddi myfyrwyr rhyngwladol. 

Unwaith y byddwch wedi cofrestru fel myfyriwr, gallwch gofrestru cyfrif gyda gwefan Student Circus gan ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost Met Caerdydd:


Tîm Cynghori Myfyrwyr Byd-eang

Rydym hefyd yn gweithio mewn cydweithrediad agos â'n Tîm Cynghori Myfyrwyr Byd-eang, a fydd yn gallu eich cefnogi gyda'ch holl ymholiadau sy'n gysylltiedig â fisa a gallwn eich cefnogi ymhellach i ddod i arfer â bywyd yn y DU ac yn y Brifysgol.
 
Gallwch siarad â chynghorydd yn y Gwasanaeth Cynghori Myfyrwyr Byd-eang drwy gysylltu â: intstudentadvice@cardiffmet.ac.uk