Cyflogwyr

Gall ein Tîm Gwasanaethau Cyflogwyr eich cysylltu â'n talent myfyrwyr.

P'un ai bod hynny er mwyn hysbysebu swyddi gwag, codi'ch proffil fel cyflogwr graddedigion, neu er mwyn helpu i ddod o hyd i leoliadau ar gyfer digwyddiadau cyflogaeth, rydym yma i roi cymaint o gyfleoedd â phosibl i chi ymgysylltu â'n myfyrwyr talentog.

Dadlwythwch ein pamffled Gwasanaethau Cyflogwyr

Codi eich proffil ar y campws

Rydym yn darparu ystod o gyfleoedd i gyflogwyr godi eu proffil ar y campws ac ymgysylltu â'n myfyrwyr.

Codwch eich proffil ar y campws

Recriwtio myfyrwyr

Beth am gynnig profiad gwaith, lleoliad gwaith neu interniaeth wedi'i ariannu gan Santander?

Recriwtio myfyrwyr

Cysylltu â Ni 

Cysylltwch â ni i drafod opsiynau:

Ffôn: 07810 773814

E-bost: employerservices@cardiffmet.ac.uk