Siapio Eich Dyfodol 

Shape your future logo
Menter newydd yw Llunio Eich Dyfodol sydd wedi’i gynllunio i gefnogi datblygiad sgiliau myfyrwyr ac sy’n amlygu’r holl gyfleoedd allgyrsiol sydd gan Met Caerdydd i’w cynnig er mwyn i fyfyrwyr wella eu sgiliau ac ennill profiad ochr yn ochr â’u hastudiaethau academaidd.

Mae Llunio Eich Dyfodol yn gartref i lu o adnoddau, gweithgareddau, digwyddiadau, gweithdai a chyfleoedd mewnol ac allanol perthnasol a gwerthfawr. Trwy ymwneud â Llunio Eich Dyfodol, gall myfyrwyr fagu hyder mewn sawl maes, a fydd yn y pen draw’n eu helpu i sicrhau eu rôl raddedig. 

Mewngofnodi i wefan Llunio Eich Dyfodol


Manteision

Gyda Llunio Eich Dyfodol, gall myfyrwyr:

 • Archwilio a mireinio opsiynau gyrfa
 • Gwneud yn fawr o’r llu o gyfleoedd allgyrsiol sydd ar gael
 • Datblygu eu set o sgiliau, gan wella eu siawns wrth gystadlu am rolau a chyfleoedd yn y dyfodol 
 • Gwella sgiliau trosglwyddadwy allweddol y mae cyflogwyr ar draws pob sector yn chwilio amdanynt 
 • Paratoi at y byd gwaith graddedig neu astudiaethau pellach 

Sgiliau

Mae cyflogwyr partner Lleol a Chenedlaethol o fri wedi cyfrannu i’r gwaith o nodi’r wyth sgil Llunio Eich Dyfodol canlynol:   

 • Arweinyddiaeth  
 • Cymhelliant 
 • Datrys Problemau 
 • Rheoli Gyrfa 
 • Sgiliau Digidol  
 • Cyfathrebu  
 • Y Gallu i Addasu  
 • Brand Personol  

Bydd yr holl ddigwyddiadau, adnoddau a gweithgareddau sydd wedi’u cynnwys ar Llunio Eich Dyfodol yn ceisio cryfhau o leiaf un o’r sgiliau uchod i fyfyrwyr.

Defnyddir y llwyfan gan staff gan gynnwys Tiwtoriaid Personol, Darlithwyr ac Ymgynghorwyr Gyrfaoedd, gan gynorthwyo mewn sgyrsiau’n ymwneud â Gyrfaoedd, Cyflogadwyedd a sgiliau trosglwyddadwy, ac mae rhai cyrsiau eisoes wedi’i ymgorffori yn eu cwricwlwm.

Cysylltu

I gysylltu ag un o’r tîm Llunio Eich Dyfodol, anfonwch e-bost at yourfuture@cardiffmet.ac.uk