Ynglŷn â Ni>Gwasanaeth Gyrfaoedd>Psychometric testing

Profi seicometrig

Mae profion seicometrig a dethol yn helpu cyflogwyr i asesu eich sgiliau a'ch galluoedd, naill ai cyn cyfweliad neu yn ystod canolfan asesu.

Mathau o brofion seicometrig

Rhesymu rhifiadol

Beth: Mae profion rhifiadol yn asesu pa mor dda rydych chi'n dehongli data, graffiau, siartiau neu ystadegau. Gallant hefyd brofi rhifyddeg sylfaenol.

Sut i baratoi: Adolygu hanfodion mathemateg, megis canrannau, cymarebau, ffracsiynau, trosi arian ac ati. Gwiriwch a ydych chi'n cael defnyddio cyfrifiannell, ac ymarfer gydag un a heb yr un.

Rhesymu geiriol

Beth: Mae rhesymu geiriol yn asesu pa mor dda rydych chi'n deall gwybodaeth ysgrifenedig trwy werthuso dadleuon a datganiadau.

Sut i baratoi: Ymarfer darllen darnau o wybodaeth a chrynhoi'r pwyntiau allweddol. Byddwch yn gyfarwydd â’r wybodaeth ddiweddaraf trwy ddarllen papurau newydd, cyfnodolion ac adroddiadau.

Rhesymu

Beth: Mae profion rhesymu yn cynnwys datrys posau a dilyniannau i ddelweddau er mwyn asesu pa mor dda rydych chi'n adnabod setiau o reolau neu batrymau smotiau.

Sut i baratoi: Deall beth yw'r gwahanol fathau o bosau ac ymarfer.

Profion personoliaeth

Beth: Mae profion personoliaeth yn asesu eich ymddygiad mewn gwahanol sefyllfaoedd ac yn ceisio archwilio pa mor debygol ydych chi o ffitio i'r rôl a'r cwmni.

Sut i baratoi: Ni allwch baratoi ar gyfer profion personoliaeth gan eu bod yn ymwneud â chi! Peidiwch â cheisio dyfalu beth rydych chi'n meddwl y mae'r cyflogwr eisiau ei weld, byddan nhw bron yn sicr yn sylwi ar anghysondebau yn eich atebion.

Profion ymarfer

Dim ond detholiad o’r gwefannau profion ymarfer sydd ar gael yw hwn, opsiynau am ddim yn bennaf. Mae yna lawer o rai eraill ar gael, ond efallai y bydd angen talu am y profion a’r canlyniadau:

Mae mwy o gyngor a rhestr o brofion ymarfer pellach ar Prospects Psychometric Testing..


Resources