Llythyrau eglurhaol

Mae llythyr eglurhaol yn tueddu i fod yn gyflwyniad byr i'ch CV. Maen nhw'n rhoi cyfle i chi esbonio pam rydych chi'n ymgeisio am y swydd.

Mae datganiadau personol yn tueddu i fod yn ddogfennau hirach sy’n defnyddio tystiolaeth a chyfateb eich sgiliau â'r swydd.

Cyn Cychwyn

  1. Dylech greu cynllun o'r hyn yr ydych chi am ei gynnwys. Gwnewch yn siwr fod gennych yr holl ddogfennau a’r wybodaeth berthnasol wrth law fel na fyddwch yn gwastraffu amser wrth ysgrifennu.
  2. Ystyriwch pam rydych chi'n ceisio am y rôl hon yn y cwmni hwn yn benodol. Cofiwch ddangos yr ymchwil rydych chi wedi'i wneud ar y sefydliad.
  3. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ymdrin â phob agwedd ar y rhestr meini prawf hanfodol a dymunol, gan ddefnyddio'r rhain fel is-benawdau os yw'n well gennych. Os nad oes rhestr, crëwch eich rhestr eich hun gan ddefnyddio'r hysbyseb swydd a gwefan y sefydliad.
  4. Cofiwch gefnogi popeth rydych chi'n ei ddweud â thystiolaeth.

Strwythur

  1. Pam yr ydych chi'n ysgrifennu? Pa swydd ydych chi'n gwneud cais amdani a ble welsoch chi'r hysbyseb?
  2. Pam ydych chi'n gwneud cais am y rôl hon? Pam y cwmni hwn? Dangoswch eich bod yn frwd dros weithio i'r cwmni hwn a dangoswch eich ymchwil.
  3. Pam ddylen nhw eich cyflogi chi? Dangoswch eich sgiliau a'ch profiad perthnasol. Cofiwch gyfeirio at eich CV, ond peidiwch ag ailadrodd yr hyn sydd wedi ei nodi ynddo.
  4. Gorffennwch yn gadarnhaol, gan gyfeirio at ba bryd y byddwch ar gael ar gyfer cyfweliad.